Beweeg- en sportplatform

Wat is het Beweeg- en sportplatform?

Iedereen kan advies geven over bewegen en sport in Oudenaarde: clubs, individuen, scholen, privé-organisaties, sporters, trainers… deze vormen samen het Beweeg- en sportplatform
Het Beweeg- en sportplatform is de belangrijkste groep: beslissingen met impact op sportief Oudenaarde worden hier genomen

Hoe gaan we te werk?

3 à 4 maal per jaar nodigen we iedereen die geïnteresseerd is in bewegen en sport in Oudenaarde uit. Elke keer staan andere thema’s op de agenda waarover we samen nadenken. Daarnaast nodigen we ten gepaste tijde een interessante spreker uit en we sluiten af met een drankje (netwerkmoment).

Met de aanwezigen denken we na en adviseren we over een aantal onderwerpen zoals

 • nieuwe infrastructuur / routes
 • nieuwe promotionele acties
 • nieuwe reglementen
 • nieuwe clubs
 • meerjarenplanning
 • ook uw thema

Het resultaat van ons denkwerk laten we weten aan de beleidsmakers

We informeren de aanwezigen met een interessante spreker of een bepaald thema dat aan bod komt: 

 • Sportvoeding
 • Motiveren
 • Vzw-wetgeving

We brengen mensen samen: achteraf praten we bij en leren we elkaar nog beter kennen met een drankje.

Anno 2021 is het ook logisch dat niet louter mondeling advies wordt gevraagd. Ook via digitale weg of op een heel andere manier – afhankelijke van de doelgroep en het thema – kan advies gevraagd worden over diverse thema’s. Uit het Beweeg- en sportplatform kunnen werkgroepen ontstaan die zich in detail zullen toespitsen over bepaalde thema’s vb. werkgroep sportreferendum of werkgroep sporthalaangelegenheden of een werkgroep ter ontwikkeling van nieuwe infrastructuur.

Samenstelling van de kernraad?

Gebruikers indoor infrastructuur:

 •     Jan Claus – Atlantic Diving Club Oudenaarde
 •     Bart Travers – Basketbalclub D’Hondt Interieur Haantjes Oudenaarde

Gebruikers outdoor infrastructuur:

 •     Claudine Goeminne – Wandelclub Hanske De Krijger Oudenaarde vzw
 •     Jan Vermeiren – Tennisclub Oudenaarde

Jeugdsport:

 •     Geert De Naeyer – G&H jeugd

Onderwijs:

 •     Alain Verlet – GO
 •     Jurgen Ardaen - KSOO

Niet-gebonden sporters

 •     Theo Lint – 45 jaar jogger

Kansengroepen

 •     Ilse Van Nerom – Atletiekclub ASVO

Deskundige:

 •     Luc Degroote

De kernraad staat o.a. in voor volgende taken:

 • Voorbereiden van het Beweeg- en sportplatform
 • Mee bepalen van onderwerpen die voorgelegd worden ter advies
 • Mee bepalen van de methodieken die zullen aangewend worden om advies te vragen
 • Thema’s en sprekers bepalen voor het informerend deel
 • Organisatie van het netwerkmoment achteraf
 • Achteraf formuleren van het advies aan de beleidsmakers