GROS

De adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking heeft als doel het overkoepelend en vertegenwoordigend orgaan te zijn van de Oudenaardse organisaties, van verschillende strekkingen, die werken rond internationale samenwerking, mensenrechten en Noordzuidproblematiek.

De stedelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking heeft volgende doelstellingen en taken:

  • Het adviseren van het stadsbestuur bij het ontwikkelen en uitwerken van een beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en Noordzuidproblematiek. De adviezen kunnen op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur geformuleerd worden.

  • Uitwerken van een beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.

  • Het stedelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking mee helpen uitvoeren voor zover dit in overeenstemming is met de visie van de adviesraad.

  • Het informeren en sensibiliseren van het stadsbestuur en de bevolking inzake ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en Noordzuidproblematiek.

  • Het organiseren van eigen activiteiten in samenwerking met het stadsbestuur.

  • Het verlenen van advies bij het toekennen van de jaarlijkse verdeling van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking.

Dagelijks bestuur:

Dhr Stefaan Vercamer
Schepen Ontwikkelings-
samenwerking

Tussenmuren 17
9700 OUDENAARDE

Herlinde Vanwynsberghe
sociaal huis
Meerspoort 30
9700 OUDENAARDE

Oxfam Wereldwinkel
Joris Derave

Hamstraat 13
9700 OUDENAARDE

 

Afiadeynigba-Ghana
Marie-Pierre Hoebeke
J. Lacopsstraat 19
9700 OUDENAARDE

11.11.11.-actie
Dhr. Koen Browaeys

Klokkeveld 26
9700 OUDENAARDE

 

Oxfam Wereldwinkel
Leen Defeyter
Ommegangstraat 2
9790 Wortegem-Petegem

Fracarita
Katrijn De Clercq
Voorzitter GROS
Reytstraat 43
9700 OUDENAARDE