Financieel directeur

Financieel directeur Saskia Van Cauwenberghe leidt de financiële dienst. Samen met deze dienst staat ze er voor in om maximaal bij te dragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur te komen.

De taak van de financieel directeur is vijfledig:

  • ze is de eindverantwoordelijke voor de boekhouding en bereidt het financieel beleid voor in overleg met het stadsbestuur en het managementteam;
  • ze promoot het financieel bewustzijn;
  • ze introduceert nieuwe financiële technieken en moderne tendensen;
  • ze beslist in alle onafhankelijkheid of een voorgenomen beslissing van het stadsbestuur met financiële impact wettelijk en regelmatig is;
  • ze waakt over de naleving van de principes van goed huisvaderschap.