Verkeerstellingen Eine en centrum

Evaluatie circulatie

Op 01/05/2018 werd een proefopstelling ingevoerd in Voorburg en Burgschelde.
Hierbij werd Voorburg terug opengesteld voor het verkeer komende van de Markt en werd de rijrichting in de Burgschelde omgekeerd.
Deze proefopstelling ligt momenteel voor ter evaluatie.

Ook de recent gewijzigde verkeerscirculatie in Eine wordt geëvalueerd.

In allebei de dossiers werden er op vraag van het stadsbestuur verkeerstellingen uitgevoerd die een objectief beeld geven over de impact van de huidige circulatie.
De resultaten van deze tellingen zijn HIER terug te vinden.

Op basis van deze resultaten en de feedback die de inwoners gaven, zal de huidige circulatie in beide dossiers geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd.

 

Terug naar nieuwsoverzicht