Oudenaarde Linkeroever

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we aan de participatieve opmaak van een masterplan voor het gebied Oudenaarde Linkeroever. Alle ruimtelijke ambities worden op elkaar afgestemd.

De leegstaande sites Santens en Alvey vragen om een nieuwe invulling. De steenbakkerij Vande Moortel en het sportcentrum willen uitbreiden. We bekijken ook het gebied op de rechteroever. Dit doen we in functie van de landschappelijke samenhang van beide Schelde-oevers. Al liggen alle aandachtsgebieden op de linkeroever.

De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat de partners rekening houden met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties en aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde betrekken burgers, organisaties, verenigingen, overheidsinstanties en eigenaars.

 

Stand van zaken

Het Ruimtelijke Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark is afgewerkt en goedgekeurd door de gemeente- en provincieraad. Dit raamwerk vormt het kader voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Samenhang en maatschappelijke meerwaarde zijn hierin sleutelbegrippen.
De input die we verzamelden tijdens de participatiemomenten in 2018, vormde mee het raamwerk.

De eerste ontwerpschetsen voor de sites Santens en Alvey en de Steenbakkerij Vande Moortel werden in mei 2019 voorgesteld (tijdens 3de participatieronde - zie presentatie onderaan deze pagina). De verzamelde input gebruiken we om deze ontwerpen verder te verfijnen. Dit vormt de basis om te starten met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

In het najaar starten we met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Ook in deze fase kan je je mening geven en organiseren we een 4de participatieronde. Een datum volgt binnenkort.

Het studiebureau Vectris voert momenteel ook een mobiliteitsstudie uit om de voorgestelde scenario’s grondig te onderzoeken. De resultaten zullen we ook voorleggen. 

 

Terug naar nieuwsoverzicht