Oudenaarde Linkeroever

Participatiemarkt 16 mei

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we aan de participatieve opmaak van een masterplan voor het gebied Oudenaarde Linkeroever. Alle ruimtelijke ambities worden op elkaar afgestemd.

De leegstaande sites Santens en Alvey vragen om een nieuwe invulling. De steenbakkerij Vande Moortel en het sportcentrum willen uitbreiden. We bekijken ook het gebied op de rechteroever. Dit doen we in functie van de landschappelijke samenhang van beide Schelde-oevers. Al liggen alle aandachtsgebieden op de linkeroever.

De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat de partners rekening houden met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties en aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde betrekken burgers, organisaties, verenigingen, overheidsinstanties en eigenaars.

 

Stand van zaken

Het Ruimtelijke Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark is afgewerkt en goedgekeurd door de gemeente- en provincieraad. Dit raamwerk vormt het kader voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Samenhang en maatschappelijke meerwaarde zijn hierin sleutelbegrippen.

De input die we verzamelden tijdens de participatiemomenten in 2018, vormde mee het raamwerk.

Op donderdag 16 mei 2019 stellen we het Ruimtelijke Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark, met acties voor de toekomst, graag voor op een participatiemarkt.

Dan leggen we ook de eerste ontwerpschetsen voor de sites Santens, Alvey en de steenbakkerij Vande Moortel voor aan inwoners van Oudenaarde, organisaties, verenigingen, eigenaars en overheidsinstanties. Ideeën, opmerkingen en bezorgdheden geven we door aan experts die de ontwerpen verder uitwerken.

 

Benieuwd en zin om mee te werken?

Kom dan zeker naar de participatiemarkt op donderdag 16 mei 2019, doorlopend van 17.00 tot 20.00 u. in de Stedelijke Sporthal (1ste verdieping), Rodelos 1, 9700 Oudenaarde

Schrijf je HIER in!

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht