Masterplan Oudenaarde Linkeroever

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we aan de participatieve opmaak van een masterplan voor Oudenaarde Linkeroever

Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey staan deze terreinen leeg. Daar willen we iets aan doen. In dezelfde omgeving hebben het stedelijk sportcentrum en de steenbakkerij Vande Moortel uitbreidingswensen. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te stemmen, kiezen de stad en de provincie ervoor om projectmatig te komen tot een algemeen masterplan met een actieprogramma. Beide partners hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Op naar een kwalitatieve invulling
De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat de partners zich engageren om de huidige behoeften in te vullen, rekening houdend met de behoeften van de toekomstige generaties. De Provincie en de Stad besteden de nodige aandacht aan de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

Participatie
In het masterplan zullen de partners onderzoeken welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn. Die wenselijke functies zullen gecombineerd worden met de bestaande functies. Deze oefening willen de Provincie en de Stad niet alleen maken. De opmaak van dit masterplan zal op een participatieve manier gebeuren waarbij verschillende betrokken partijen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties hun ideeën en adviezen kunnen geven.

Stand van zaken
Momenteel werken we samen met de studiebureaus Plusofficearchitects, Delva Landscape Architects en VECTRIS het ruimtelijke raamwerk met actieprogramma af. We gebruiken hiervoor ook de input die we verzamelden tijdens de 2 participatierondes van maart en juni 2018 met burgers, organisaties, verenigingen, eigenaars en overheidsinstanties.
In dit raamwerk zullen de keuzes naar specifieke invullingen en eventuele herbestemmingen van de aandachtsgebieden nog niet gemaakt worden. Dat zal wel gebeuren in het voorjaar van 2019.
Het project is ondertussen ook met 3 jaar verlengd om het actieprogramma te kunnen uitvoeren.
Zodra het ruimtelijk raamwerk is afgewerkt, is dit terug te vinden op deze webpagina. Wees gerust, ook de volgende jaren betrekken we burgers, organisaties, verenigingen, eigenaars en overheidsinstanties. Dit plan maken we samen. 

Timing

Het project loopt van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2021.

Terug naar nieuwsoverzicht