Bedrijvigheid Oudenaarde

Participatiemarkt 20 juni

Binnen het stedelijk gebied van Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens te kunnen behouden, is het belangrijk dat (regionale) bedrijven een plaats blijven vinden binnen het stedelijk gebied.

Dit project wil in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande (regionale) bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. Het gaat hierbij om het terug op de markt brengen van niet-gebruikte gronden, het vermijden van zonevreemde handelsactiviteiten, het toestaan van hogere bebouwing, het toestaan van kleinere eenheden, een multifunctionelere invulling, … Het project wil ook kansen om bestaande (regionale) bedrijventerreinen klimaatgezonder te maken aangrijpen.

Verder zijn er regionale bedrijfsactiviteiten die op vandaag niet de juiste bestemming hebben en dus zonevreemd zijn. Het project wil ook een oplossing bieden voor die zonevreemde regionale bedrijfsactiviteiten. Het gaat hierbij vooral over het bedrijventerrein ‘Coupure’. 
 

Actueel

Door de huidige situatie van het bedrijventerreinen in kaart te brengen, kunnen we zien wat we meer kunnen doen met de beschikbare ruimte voor bedrijvigheid.
SOLVA deed dit al voor de bedrijventerreinen Bruwaan-Ring II, Lindestraat, Hoge Bunders, Coupure en Meersbloem. Daarbij brachten ze ook de kansen, bedreigingen, zwaktes en sterktes per bedrijventerrein in kaart.

Op basis van die resultaten onderzoeken we momenteel vier thema’s:

  • het gebruik van dakoppervlaktes
  • de mogelijkheden om hoger te bouwen
  • de mogelijkheden om parkeerruimte efficiënt in te zetten zodat er meer ruimte vrijkomt
  • het gebruik van restpercelen

Het project loopt van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2021.

 

Participatiemarkt

Ben je benieuwd hoe de bedrijventerreinen er vandaag uitzien en waar wij kansen, bedreigingen, zwaktes en sterktes zien? Wil je graag meer weten over de aanpak van het project? Kom dan zeker naar de participatiemarkt en deel jouw mening en ideeën.

  • Donderdag 20 juni 2019, doorlopend van 17 tot 20 uur
  • Stadhuis, Volkszaal , Markt 1 te Oudenaarde
Terug naar nieuwsoverzicht