GRAFIEKKUNST

8 UUR/WEEK

In het atelier grafiekkunst komen diverse toepassingen van etsen, fotopolymeer, zeefdruk, hoogdruk, monotype en vlakdruk  aan bod.  Binnen  het “beeldend”-proces  worden de grafische technieken chronologisch opgebouwd en proefondervindelijk toegepast.  
D.m.v. gedifferentïeerde opdrachten en technische instructies worden de grafische methodes getoond en kan je een eigen beeldtaal ontwikkelen.  
Geïntegreerde deel-opdrachten worden ingebed in een specifieke of een ruimere leer-context. Het experimentele karakter van grafiek kan een neerslag zijn van een idee of een gevoel. De wisselwerking tussen het ontwerp en de realisatie van het grafisch werk wordt  inhoudelijk onderzocht.  Een on-eigen gebruik van materialen of het eigentijds karakter van grafiek,  gebruiken we als beeldend middel. Vanuit een onderzoeksproject gaan sommige leerlingen autonoom kiezen voor een vrije artistieke vorm. 

Tijdens de individuele begeleiding of de ateliergebonden interacties reflecteren we over onze aanpak. We gaan op zoek naar de rode draad van diverse grafische expressievormen.   De verschillen en overeenkomsten binnen de beeldanalyse gaan we bekijken.
Inhoudelijke thema's worden besproken:  Hoe je beelden kan interpreteren, vergelijken, suggereren of contextueel herwerken tot een persoonlijke  betekenisdrager. 
We bekijken wat er aan vooraf ging en hoe het beeldend werk geëvolueerd is.
Gekende beeldelementen (vorm, contrast, ruimte, ritme compositie, kleurwerking of een gelaagde opbouw) worden over gedragen naar nieuwe leersituaties. 
Spontane toevalligheden kunnen het grafisch werk een zekere frisheid geven.  
Daarbij wordt de techniek niet zuiver om de techniek beleefd. Techniek is een middel, geen doel op zich. Vanuit de verwondering, groeien meerdere zijsporen uit tot een eigentijdse vormgeving. D.m.v. de actuele kunst bekijken we een alternatieve manier van verbeelden.

De atelier-werking van de grafiekkunst :  

In het 1e-  en het 2e- jaar grafiekkunst is er een initiatie van materialen en technieken. Diverse beeld-aspecten komen aan bod. We vertalen ontwerpen naar een grafisch beeld. Didactisch materiaal ligt ter inzage in het atelier. Kunstvoorbeelden geven richting aan de beeldende aspiraties. We raadplegen de ruime kunstbibliotheek in de academie, als inspiratiebron. Grafische experimenten, beeldmateriaal en teksten bundelen we in een werk-schrift.  Samen met het grafisch werk vormt dit een belangrijk werkinstrument. 

In de specialisatie-jaren  gaan we de klassieke technieken om buigen naar alternatieve cross-overs.  We gaan hedendaagse presentatie-vormen bekijken. De eigen interpretatie gaat een belangrijke rol spelen. De nadruk ligt meer op de beleving. Kunstonderwijs zonder dwingend karakter, waar voldoende ruimte is voor exploratie en experiment. De motivatie ontstaat vanuit de voldoening iets achterhaald te hebben. Het mag niet als eindpunt, maar als vertrekpunt dienen voor nieuwe uitdagingen., om ideeën open te trekken en te kijken in welke richting het grafisch werk verder kan evolueren. 

Hilde Van Der Beken

 

ATELIER

WO    18.00 - 21.30

ZA      09.00 - 12.30