Schilderkunst

8 UUR/WEEK

De Academie van Oudenaarde zet in de opleiding schilderkunst in op een snelle ontplooiing van de eigen verbeeldingswereld van de student. Autonoom functioneren en eigen keuzes maken tijdens de opbouw van een schilderij, staan centraal in het schilderproces. Wat telt is het begrijpen en aanvoelen van het eigen artistieke parcours.

Het team Schilderkunst wil elke student leren kennen door middel van het gesprek en de uitwisseling van inzichten en ervaringen.  
Individuele doelstellingen worden bij de start van het schooljaar besproken en worden door afwisseling in individuele trajectbegeleiding en klassikale lesmomenten ondersteund en geanalyseerd. Dit leidt al eens tot onvoorziene pistes – voor zowel student als leerkracht. Deze flexibiliteit en persoonlijke dialoog zorgen ervoor dat de verschillende docenten vanuit hun eigen artistieke praktijk en visie op een organische manier kunnen bijdragen aan het ateliergebeuren. Op deze manier is ook het lesgeven onderhevig aan constante evolutie en wordt een gedifferentieerde atelierbegeleiding mogelijk gemaakt.

Centraal in dit alles staat: de (kunst)geschiedenis, de hedendaagse kunstwereld, de actualiteit, de eigen leefwereld, het eigen werk. Het bespreken van onderwerpen in groep is belangrijk om een discours tussen leerlingen onderling te stimuleren. Deze onderwerpen worden gezien als een inhoudelijk bindmiddel – de ‘bibliotheek’ als een belangrijk werkinstrument. Daarom ook: het belang van een persoonlijk archief als inspiratiebron. Het aanleggen hiervan wordt beklemtoond in elke fase van de opleiding. Onder archief wordt een brede waaier aan materiaal verstaan: van beelden, over teksten tot voorwerpen. 

Starten in schilderkunst? Voor leerlingen van het eerste jaar bestaat de mogelijkheid om een reeks van opdrachten te volgen die chronologisch zijn opgebouwd. Daarbij komen de volgende aspecten van een schilderij aan bod: focus, compositie, contrastwerking, kleur, schaal, figuratie, abstractie. Het schilderij als een plat vlak, als een illusionaire ruimte, als louter materiaal. De student bepaalt zelf wanneer hij/zij klaar is om met het eigen archief aan de slag te gaan – vanaf dan vormt dat de rode draad. De academie voorziet in een beperkte hoeveelheid papier en acrylverf voor deze eerste opdrachten. Olieverf wordt zelfstandig aangekocht.

Praktisch: de Academie beschouwt de hele opleiding schilderkunst als één klas. Het moment waarop les gevolgd wordt, bepaalt welke leerkracht aanwezig is in het atelier. De ‘hoekklas’ is voor alle leerlingen van schilderkunst dé verzamelplek voor lesmomenten, dé ontmoetingsplek voor gezamenlijke pauzes, besprekingen van kunstenaars, uitleg over lopende exposities of over nakende studiereizen. Hier worden opdrachten toegelicht en vinden gesprekken plaats. Op het zwarte muurbord worden zaken meegedeeld, uitgelegd of aangekondigd.

Bart De Clercq, Eva De Leener, Nele Tas en Jolien De Roo

 

ATELIER

MA    13.30 - 17.00

         18.00 - 21.30

DI      13.00 - 16.30 

WO    18.00 - 21.30

ZA     09.00 - 12.30