BEELDENDE EN AUDIOVISUELE CULTUUR

2 uur per week

2 UUR/WEEK

De richting Beeldende & Audiovisuele Cultuur (kortweg BAC) is de opvolger van het vak Kunstactualiteit. Ze wil met de studenten op verkenningstocht gaan in de kunsten én in de wereld waarin deze kunsten zich altijd bewegen. 

De BAC zal zich op twee sporen begeven, afwisselend om de veertien dagen. De ene lessenreeks doorheen het jaar laat zich inspireren door de kunstactualiteit (a), de andere lessenreeks doorheen het jaar door een thema, dat dit schooljaar ‘100 jaar Bauhaus’ is (b).

(a) We belichten de kunstactualiteit en stimuleren tentoonstellingsbezoek om onze culturele horizon te verbreden. De kunstactualiteit brengt meteen de kunstgeschiedenis en de manieren waarop we over kunst kunnen denken met zich mee. We verdiepen ons in de veelvormige kunstgeschiedenis en leren op een kritische wijze nadenken over kunstwerken en over alles wat met kunst te maken heeft. Deze kunstfilosofische reflectie - 'Wat is kunst? Hoe kunnen we over haar denken?' - is niet iets bijkomstig, maar maakt wezenlijk deel uit van van de geschiedenis van de moderne kunst. In de moderne en hedendaagse kunst stelt elk kunstwerk in principe op een eigenzinnige manier deze vraag opnieuw aan de orde. Daarnaast is er ruimte om te spreken naar aanleiding van ons eigen werk: hoe kan de kunst(geschiedenis) mee antwoorden op vragen die ons artistiek werk vandaag oproept? 

(b) De andere lessenreeks zal zich elk schooljaar door een thema laten oriënteren. Dit jaar kiezen we voor ‘100 jaar Bauhaus’, de honderdste verjaardag van de Duitse avant garde-school Bauhaus (1918-1933). In de lessen zullen we onder andere de historische en artistieke context van het Bauhaus bespreken, en inzoomen op haar architectuur, design (textiel, objecten), dans, beeldende kunst. We verkennen de experimentele film, de bloeiende fotografie, en de opkomst van de massaconsumptie in de tussenoorlogse periode. We gaan dieper in op de politieke inzet én invloed van de avant gardes, en de bijzondere onderwijserfenis van het Bauhaus. 

Wanneer dat relevant is, wordt de kunstactualiteit betrokken op ons Bauhaus-thema, zowel in de les als op uitstap. Noteer alvast de excursie waarmee we het thema dit jaar zullen afsluiten: een uitstap naar Berlijn tijdens het weekend van Hemelvaart. 

De lesonderwerpen van beide lessenreeksen worden ad valvas en in de nieuwsbrief bekendgemaakt.

Maandag

Bauhaus               18.00 - 21.30 om de 2 weken

Kunstactualiteit   16.20 - 18.00 of 18.00 - 19. 40 om de 2 weken

 

Katrien Rollewagen, Stijn Van Dorpe & Jan Op de Beeck