Keramiek

8 UUR/WEEK

De oudste terug gevonden voorwerpen van keramiek waren beeldjes, o.a. een vrouwenbeeldje. Pas later werd gebruiksgoed gemaakt. In het atelier wordt keramiek op hedendaagse wijze benaderd, met inachtneming van de rijke geschiedenis van keramiek. Klei, een oermaterie is daarbij het vertrekpunt.

In de eerste jaren wordt er aan de hand van opdrachten en oefeningen een degelijke basis gelegd van waaruit je naar de hogere jaren toe steeds individueler en zelfstandiger je eigen werk ontwikkelt. Daarbij is er een voortdurende wisselwerking tussen het eigen maken van technische vaardigheden en het uitdiepen van het artistieke en inhoudelijke. Zowel het tactiele, als het visuele, het (na)denken, kritisch beschouwen en reflecteren worden aangesproken. 

Even belangrijk als het uiteindelijke product of resultaat is het creatieproces. In dat proces wordt geïnspireerd, geschetst, getekend, ontworpen, onderzocht en geëxperimenteerd. Zo kan je werk al doende groeien. Een goede documentatie van je artistieke proces maakt je werk beter bespreekbaar. Besprekingen gebeuren individueel of in groep. 
In de hogere jaren krijgen het presenteren van je werk en de beeldende communicatie naar publiek toe, steeds meer aandacht. 

Doel is uiteindelijk dat je een hoogst eigen vormen- en/of beeldtaal ontdekt en ontwikkelt.

Vormgeving en sculpturaal werken komen doorheen de opleiding aan bod. Bij uitbreiding kan er ook ruimtelijk bv. in de vorm van een installatie, in situ, in de publieke ruimte of met andere media gewerkt worden. 
Je zal leren opbouwen, draaien, mallen maken, glazuren, stoken en nog veel meer. 

We werken in een open sfeer. 
Welkom!

Kaat Pauwels & Mariken Dumon

 

ATELIER

MA    14.00 - 17.30

         18.00 - 21.30

WO    14.00 - 17.30

         18.00 - 21.30