Projectatelier

4 UUR/WEEK

Projectatelier Waarneming op woensdagnamiddag 

In projectatelier waarneming is het leren observeren van verhoudingen het hoofdobjectief.

Concreet werken we het eerste jaar een programma af waarin stap voor stap de belangrijkste aspecten van het werken met traditionele media aan bod komen: ruimtelijk inzicht, perspectief, werken met grijswaarden, integreren van kleur. Inhoudelijk is het programma zo opgebouwd dat de onderwerpen in rangorde van eenvoudig tot meer uitdagend aan bod komen. Vanaf het derde trimester en verder in het tweede jaar gaan we dan op zoek hoe we deze elementen kunnen inzetten om een eigen leefwereld te verbeelden.

In grote lijnen is dit het programma:

We starten met het tekenen met potlood en houtskool om goed verhoudingen te leren inschatten (in afstanden, richtingen, grijswaarden) en volumes weer te geven. Perspectief komt hierbij aan bod, maar wordt vooral benaderd vanuit wat concreet zichtbaar is, eerder dan vanuit regels.

Als afwisseling en verdieping volgen er enkele boetseeroefeningen, waarbij we aanvankelijk uitgaan van 1 gezichtspunt.

Daarna stappen we over op olieverf. We beginnen in grijswaarden en introduceren geleidelijk aan kleur. Stilleven en landschap komen aan bod, maar we gaan ook op zoek hoe we zelf een interessante compositie kunnen selecteren of samenstellen.

Het laatste deel van het schooljaar staat in het teken van de figuur en portret. Er is een inleidende les waarin we kort ingaan op enkele anatomische aspecten, en daarna werken we naar levend model.

De bedoeling is dat na het eerste jaar iedere leerling notie heeft van het tekenen met potlood en houtskool, schilderen met olieverf en in beperkte mate boetseren. Nauwkeurig leren kijken brengt ons zo niet alleen tot een initiatie in verschillende technieken, maar ook tot een oefening in aandacht, en een groter bewustzijn van ons waarnemingsvermogen. 

Wouter Pype

Projectatelier Verbeelden op woensdagavond

Het atelier is meer dan een werkplaats. Het is een plaats waar we elkaar ontmoeten en waar we tijd nemen om ideeën te bespreken en een ‘beeld vormen’. Vanuit de ruimte en de middelen kan er vanalles onstaan, maar er is meer nodig dan het zichtbare en de materie alleen. Iedereen betreedt het atelier met zijn persoonlijke bagage. Hoe kunnen we daarmee werken en onze interesses delen? Er is ruimte en tijd nodig om naar elkaar te luisteren, naar een beeld te kijken, erover te spreken en met veel aandacht zelf een beeld te maken. 
De ontmoeting met het atelier bestaat uit een reeks oefeningen waarin je kennis maakt met de basis van een aantal materialen en technieken. Daarna kan je op je eigen tempo aan de slag. 

In het projectatelier wordt er afwisselend aan individuele en gezamenlijke projecten gewerkt.
Aan de hand van individuele gesprekken gaan we het interessegebied kaderen en koppelen aan historische of actuele beelden uit de beeldende kunst. De besproken werken zijn een motivatie om het eigen werk verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling om gedurende een periode aan een project te werken. 
Je kan een techniek onderzoeken of experimenteren met verschillende materialen binnen hetzelfde onderwerp, of verschillende onderwerpen uitwerken binnen éénzelfde techniek. Binnen het werkproces richt je je op een serie of reeks met aandacht voor een evolutie, verandering, ontwikkeling... 

In de gezamenlijke projecten werken we met de groep rond éénzelfde genre of techniek. Het kan ook een specifieke opdracht zijn in de vorm van: maak een postkaart, maak een affiche, poster…  
Tijdens het schooljaar is er een uitwisselingsproject met de leerlingen van de beeldende en audiovisuele kunsten. Doorheen het jaar worden een aantal demonstraties gegeven van eenvoudige druktechnieken en monotypes.

Maarten Van Luchene

 

Projectatelier Verbeelden op vrijdagochtend

De opleiding projectatelier vertrekt vanuit zowel individuele als groepsprojecten waarin je de mogelijkheden van de klassieke beeldende technieken zoals tekenen, schilderen, assembleren e.d. gaat verkennen. Aan de hand van opwarmoefeningen proberen we om jouw technische en verbeeldende vaardigheden te ontplooien en de eigen grenzen te verleggen. We onderzoeken de diverse beeldaspecten, experimenteren met traditionele materialen zoals papier, inkt, verf, houtskool, plaaster .... om gaandeweg een eigen beeldtaal te ontwikkelen. Leren kijken en bewuster waarnemen is essentieel in ons onderzoek alsook het opentrekken van de artistieke attitude.

Thea Loontjens

 

ATELIER

WO     14.00 - 17.30     ( Projectatelier waarneming )

           18.00 - 21.30    ( Projectatelier II )

VRIJ    09.00 - 12.30     ( Projectatelier III )