NIEUW/ Projectatelier

4 UUR/WEEK

Projectatelier op woensdagnamiddag 

In dit projectatelier op woensdgnamiddag willen we enkele klassieke thema’s (stilleven, landschap, figuur, portret, scène…) benaderen vanuit verschillende disciplines (tekenen, schilderen, boetseren). Vaak zal eenzelfde thema in verschillende disciplines behandeld worden.
We tekenen met potlood en houtskool om goed verhoudingen te leren inschatten (in afstanden, richtingen, grijswaarden) en volumes weer te geven. Perspectief komt hierbij aan bod, maar wordt vooral benaderd vanuit wat concreet zichtbaar is, eerder dan vanuit regels.
Er volgen enkele boetseeroefeningen, waarbij we aanvankelijk uitgaan van 1 gezichtspunt.
Daarna stappen we over op olieverf. We beginnen in grijswaarden en introduceren geleidelijk aan kleur. Stilleven en landschap komen aan bod, maar we gaan ook op zoek hoe we zelf een interessante compositie kunnen selecteren of samenstellen.
Het laatste deel van het schooljaar staat in het teken van de figuur. Er is een inleidende les waarin we kort ingaan op enkele anatomische aspecten, en daarna werken we naar levend model: tekenen, schilderen, boetseren (waarbij we nu leren verschillende gezichtspunten te combineren).

Wouter Pype

 

Projectatelier op woensdagavond

Het atelier is meer dan een werkplaats. Het is een plaats waar we elkaar ontmoeten en waar we tijd nemen om ideeën te bespreken. In het atelier kan je ideeën op een beeldende manier vormgeven. Vanuit de ruimte en de middelen kan er zich van alles ontsluiten, maar er is meer nodig dan het visuele en de materie alleen. Wat breng je zelf mee als leerling of leerkracht? Iedereen betreedt het atelier met zijn persoonlijke bagage. Hoe kunnen we daarmee werken en onze interesses delen? Daar is ruimte en tijd voor nodig, of het kan via een omweg. Door te kijken naar een beeld, erover te spreken en met veel aandacht zelf een beeld te maken. 
Er is een eerste laag nodig, een focus buiten jezelf. De ontmoeting met het atelier bestaat uit een reeks oefeningen waarin je kennis maakt met de basis van een aantal materialen en technieken. Daarna kan je op je eigen tempo aan de slag. 

In het projectatelier wordt er afwisselend aan individuele en gezamenlijke projecten gewerkt.
Het individuele project is een onderwerp (interesse, idee, concept, vanuit een visie…) gekoppeld aan materiaal en techniek. Aan de hand van individuele gesprekken gaan we het interessegebied kaderen en koppelen aan historische of actuele beelden uit de beeldende kunst. De besproken werken zijn een motivatie om het eigen werk verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling om gedurende een periode aan een project te werken. 
Je kan een techniek onderzoeken of experimenteren met verschillende materialen binnen hetzelfde onderwerp, of verschillende onderwerpen uitwerken binnen éénzelfde techniek. Binnen het werkproces richt je je op een serie of reeks met aandacht voor een evolutie, verandering, ontwikkeling... 

In de gezamenlijke projecten werken we met de groep rond éénzelfde genre of techniek. Het kan ook een specifieke opdracht zijn in de vorm van: maak een postkaart, maak een affiche, poster…  
Tijdens het schooljaar is er een uitwisselingsproject met de leerlingen van de beeldende en audiovisuele kunsten. Doorheen het jaar worden een aantal demonstraties gegeven van eenvoudige druktechnieken en monotypes.

Maarten Van Luchene

 

Projectatelier op vrijdagochtend

De opleiding projectatelier vertrekt vanuit zowel individuele als groepsprojecten waarin je de mogelijkheden van de klassieke beeldende technieken zoals tekenen, schilderen, assembleren e.d. gaat verkennen. Aan de hand van opwarmoefeningen proberen we om jouw technische en verbeeldende vaardigheden te ontplooien en de eigen grenzen te verleggen. We onderzoeken de diverse beeldaspecten, experimenteren met traditionele materialen zoals papier, inkt, verf, houtskool, plaaster .... om gaandeweg een eigen beeldtaal te ontwikkelen. Leren kijken en bewuster waarnemen is essentieel in ons onderzoek alsook het opentrekken van de artistieke attitude.

Thea Loontjens

 

ATELIER

WO     14.00 - 17.30     ( Projectatelier I )

           18.00 - 21.30    ( Projectatelier II )

VRIJ    09.00 - 12.30     ( Projectatelier III )