Contact + Inschrijvingsinfo

 

Maagdendale 31
9700 Oudenaarde
T 055/31.34.01
F 055/31.34.01
kabk@oudenaarde.be

SECRETARIAATSUREN:

TIJDENS INSCHRIJVINGSPERIODE TOT EIND SEPTEMBER

Het secretariaat is tijdens de inschrijvingsperiode open op maandag- en woensdagnamiddag van 13.15u tot 20u, op vrijdagnamiddag van 16.30u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12.45u en van 13.15u tot 17u.  Op dinsdag en donderdag gesloten.

VANAF OKTOBER 2018

MA   13.15 - 20.30
DI    09.00 - 15.00
WO  13.15 - 20.30
VR   09.00 - 19.00
ZA   09.00 - 12.45 / 13.15- 17.00

DE EERSTE LES START OP ZATERDAG 1 SEPTEMBER. ​

Inschrijvingen:

Van 6 jaar tot 18 jaar: 65 euro
Verminderd tarief: 42 euro*
OK-pas: 10 euro*

Volwassenen: 307 euro
Verminderd tarief: 129 euro* (mindervalide, werklozen, bestaansminimumtrekker, studenten van 18 tot 24j., politiek vluchtelingen…) 
OK-pas: 32 euro*

Betaling met bancontact of per overschrijving.
Inschrijven tot 29 september 2018! Er zijn geen inschrijvingen meer mogelijk zijn na 29 september !
De inschrijving is pas geldig na betaling van het volledige inschrijvingsgeld vóór 1 oktober 2018.

* Hoe aanspraak maken op verminderd tarief:
Verminderde tarieven worden enkel toegekend na binnenbrengen van de juiste attesten:
Attest werkloosheid: Ingeschreven zijn als werkzoekende. Afgeleverd door VDAB (werkwinkel), bestemd voor het deeltijds kunstonderwijs, waaruit blijkt dat hij/zij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld, gedateerd tussen 1 en 30 september 2018. Attesten van vakbonden, e.d. worden niet aanvaard.
Attest leefloon: afgeleverd door OCMW of een ‘attest inkomensgarantie voor ouderen’
OK-Pas: OK-Pas kaart + attest afgeleverd door het OCMW.
Attest invaliditeit: Personen die erkend zijn als persoon met een handicap, voor tenminste 66% arbeidsongeschikt.
Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen :
een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen';
een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid'.
Attest residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI: schriftelijke verklaring van de directie van de instelling.
Gezinskorting: attest van gelijktijdige inschrijving van een ander lid van het gezin die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres. Dit is enkel van toepassing voor kinderen en jongeren, niet voor volwassenen.
Betaling kan met bancontact of per overschrijving. 

Adres KABK-Oudenaarde