Contact + Inschrijvingsinfo

Maagdendale 31
9700 Oudenaarde
T 055/31.34.01
F 055/31.34.01
kabk@oudenaarde.be

START INSCHRIJVINGSPERIODE

Vanaf mei 2019 start de nieuwe inschrijvingsperiode. Wil je op de hoogte blijven van de exacte data, teken dan in op onze nieuwsbrief via kabk@oudenaarde.be.

SECRETARIAATSUREN:

VANAF JANUARI 2019

Maandag : 13.15u – 20.30u
Dinsdag : 9u – 15u
Woensdag : 13.15u – 20.30u
Donderdag : Gesloten
Vrijdag : 9u – 12.45u en 16.45u – 19u
Zaterdag : 9u – 12.45u    

Inschrijvingen:

Van 6 jaar tot 18 jaar: 65 euro
Verminderd tarief: 42 euro*
OK-pas: 10 euro*

Volwassenen: 307 euro
Verminderd tarief: 129 euro* (mindervalide, werklozen, bestaansminimumtrekker, studenten van 18 tot 24j., politiek vluchtelingen…) 
OK-pas: 32 euro*

Betaling met bancontact of per overschrijving.
Inschrijven tot 29 september 2018! Er zijn geen inschrijvingen meer mogelijk zijn na 29 september !
De inschrijving is pas geldig na betaling van het volledige inschrijvingsgeld vóór 1 oktober 2018.

* Hoe aanspraak maken op verminderd tarief:
Verminderde tarieven worden enkel toegekend na binnenbrengen van de juiste attesten:
Attest werkloosheid: Ingeschreven zijn als werkzoekende. Afgeleverd door VDAB (werkwinkel), bestemd voor het deeltijds kunstonderwijs, waaruit blijkt dat hij/zij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld, gedateerd tussen 1 en 30 september 2018. Attesten van vakbonden, e.d. worden niet aanvaard.
Attest leefloon: afgeleverd door OCMW of een ‘attest inkomensgarantie voor ouderen’
OK-Pas: OK-Pas kaart + attest afgeleverd door het OCMW.
Attest invaliditeit: Personen die erkend zijn als persoon met een handicap, voor tenminste 66% arbeidsongeschikt.
Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen :
een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen';
een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid'.
Attest residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI: schriftelijke verklaring van de directie van de instelling.
Gezinskorting: attest van gelijktijdige inschrijving van een ander lid van het gezin die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres. Dit is enkel van toepassing voor kinderen en jongeren, niet voor volwassenen.
Betaling kan met bancontact of per overschrijving. 

Adres KABK-Oudenaarde