ZATERDAG 13.30 - 17.00

In dit atelier krijgen jongeren de kans om zowel hun tekenkundige als hun grafische kwaliteiten te ontplooien. Het ‘voorstellen’ staat centraal in dit atelier: leerlingen proberen ideeën vorm te geven in verschillende media (illustraties, animaties, 2D-3D, enz.) om deze nadien voor te stellen aan mensen. Dit proces is niet vanzelfsprekend. Daarom worden de studenten steeds uitgedaagd om hun grenzen te verleggen, zowel beeldend als inhoudelijk. Dit doen ze met behulp van opdrachten. Bewust en onbewust leren ze methodes aan over hoe ze een waarachtig beeld kunnen creëren die effectief in lijn ligt met de opdracht. Een opdracht is bijvoorbeeld niet: ‘maak een cd-hoes voor die muziekgroep’. Wél worden de studenten in een concrete les bv. uitgedaagd om na te denken over hun favoriete song. Ze zoeken de songtekst op en trachten deze te begrijpen. Zo vormt dit het concept van de cd-hoes. Via gesprekken en gerichte vragen verzamelen ze elementen uit de tekst die van toepassing kunnen zijn voor het vormen van een beeld. Deze elementen kunnen voor de hand liggend zijn zoals bv. een terugkerend woord die in de song voorkomt. Maar eveneens kunnen die elementen abstracter of persoonlijker zijn: de song doet hen bijvoorbeeld herinneren aan een persoonlijke gebeurtenis of roept bepaalde gevoelens op. Elke ‘eenvoudige’ opdracht moet op die manier voor de student een wereld creëren waarin hij/zij de deuren opent van de eigen leefwereld. Het uiteindelijke resultaat dat hieruit voortvloeit is ondergeschikt aan het verhaal dat de student doormaakt. Dat wil zeggen dat er tijdens de lessen zo goed als nooit wordt gefixeerd op mooie resultaten; want dan zouden we het individueel traject (zoals hierboven beschreven) dat iedere student doormaakt in gevaar brengen.​

Atelier Kristof De Borle