VRIJDAG 17.00 - 20.30

Atelier Klaudia Croene

In ons atelier wordt er zowel 2D als 3D gewerkt. Het academiejaar is een parcours waar je vragen en antwoorden onderweg tegenkomt. Telkens opnieuw vertrekken we vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt, de concrete aanpak bepaal je zelf. Tijdens het uitwerken van een opdracht krijg je een pak technisch en beeldende bagage mee, je ontdekt nieuwe materialen en onderzoekt diverse mogelijkheden. Soms werken we  klassikaal om de focus op een techniek aan te scherpen of een vraag uit te diepen. Het doel van dit atelier is om de intuïtie en het zien te versterken d.m.v. experiment.

Atelier Kristof De Borle

In het digitaal atelier krijgen jongeren de kans om hun individuele artistieke grafische kwaliteiten te ontplooien. Het ‘grafisch voorstellen’ staat centraal in het digitaal atelier: ze proberen ideeën vorm te geven in verschillende media, om deze nadien voor te stellen aan mensen. Dit proces is niet vanzelfsprekend. Daarom worden de studenten steeds uitgedaagd om hun grenzen te verleggen, zowel beeldend als inhoudelijk. Dit doen ze met behulp van opdrachten. Bewust en onbewust leren ze methodes aan over hoe ze een waarachtig beeld kunnen creëren die effectief in lijn ligt met de opdracht. Een opdracht is bijvoorbeeld niet: ‘maak een cd-hoes voor die muziekgroep’. Wél worden de studenten in een concrete les bv. uitgedaagd om na te denken over hun favoriete song. Ze zoeken de songtekst op en trachten deze te begrijpen. Zo vormt dit het concept van de cd-hoes. Via gesprekken en gerichte vragen verzamelen ze elementen uit de tekst die van toepassing kunnen zijn voor het vormen van een beeld. Deze elementen kunnen voor de hand liggend zijn zoals bv. een terugkerend woord die in de song voorkomt. Maar eveneens kunnen die elementen abstracter of persoonlijker zijn: de song doet hen bijvoorbeeld herinneren aan een persoonlijke gebeurtenis of roept bepaalde gevoelens op. Elke ‘eenvoudige’ opdracht moet op die manier voor de student een wereld creëren waarin hij/zij de deuren opent van de eigen leefwereld. Het uiteindelijke resultaat dat hieruit voortvloeit is ondergeschikt aan het verhaal dat de student doormaakt. Dat wil zeggen dat er tijdens de lessen zo goed als nooit wordt gefixeerd op mooie resultaten; want dan zouden we het individueel traject (zoals hierboven beschreven) dat iedere student doormaakt in gevaar brengen.

 

De leerlingen hebben doorheen het schooljaar continu de mogelijkheid om in beide ateliers aan de slag te gaan.