LAATSTE NIEUWS

We trekken op zondag 26 mei met z'n allen naar de stembus voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen.

Zaterdag 18 mei om 11.30 uur wordt het kunstwerk “Day 9” van Oudenaards kunstenaar Kris Martin ingehuldigd op de Scheldekop. 
Kunstenaar Kris Martin biedt bij deze feestelijke gelegenheid en met veel genoegen alle aanwezigen een drankje en een hapje aan.

Iedereen welkom!

Van maandag 20 mei tot vrijdag 24 mei kunnen kinderen met een beperking bij de Oudenaardse Speel-o-theek gratis Tovertafel Sprout komen uitproberen! De Tovertafel Sprout is een speels product waarbij interactieve spelletjes op tafel de kinderen activeren en verbinden. Een beamer met sensoren detecteert de bewegingen van de kinderen en reageert daarop. De kinderen kunnen bijvoorbeeld verfballonnen of ufo’s doen ontploffen. Interesse? Schrijf je in via speelotheek@oudenaarde.be

Stad Oudenaarde organiseert een actieve gezinszoektocht aan de Donkvijver. In deze zoektocht wordt jong en oud uitgedaagd om tien verschillende sportfiguren rondom de Donkvijver te gaan opsporen aan de hand van leuke weetjes en tips die met een QR-code kunnen worden verkregen.

Iedereen kan vrij deelnemen aan de zoektocht, een infobord aan The Outsider legt je uit hoe je van start kan gaan!

Deze paasvakantie organiseerde de stad samen met de marktcommissie een promotieactie om de belevingswaarde van de wekelijkse markt te verhogen. 
Wie op donderdag 11 of donderdag 18 april vier aankopen deed op de markt, maakte kans op één van de 100 aankoopbonnen.

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbe­heerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststel­len.

De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersyste­men en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Iedereen kan vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisge­vingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aange­ven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.