Meerjarenplan

EEN AMBITIEUS TOEKOMSTPLAN VOOR OUDENAARDE

Reeds in april 2019 stelde de vernieuwde bestuursploeg onder de titel ‘Oudenaarde MEEmaken’ hun bestuursakkoord voor. Hierin werden de krijtlijnen uitgezet voor de volgende zes jaren.
In het meerjarenplan werden de ambities uit dit bestuursakkoord nu samengevoegd met de input uit het participatietraject ‘Maak Oudenaarde Mee’ en vertaald in concrete acties en bijhorende budgetten.

Deze bestuursperiode staat voor een recordbedrag van 81 miljoen euro aan investeringen ingepland.
Niet toevallig is een groot deel van deze investeringen gelinkt aan de prioriteiten die uit het inspraaktraject ‘Maak Oudenaarde Mee’ naar voren kwamen: er worden dus veel middelen voorzien voor de zaken waar de Oudenaardisten van wakker liggen.

Oudenaarde is een financieel erg gezonde stad en wil dit, gezien de uitdagingen die ons te wachten staan, ook graag blijven. Stilstaan is echter achteruitgaan: we hebben een ambitieus plan waarin we duidelijk kiezen om verder te blijven investeren.

Meerjarenplan en aanpassingen

Onderstaand vind je voorbeelden van meer concrete acties en doelstellingen die het stadsbestuur tijdens deze legislatuur zal realiseren, ingedeeld per bevoegdheid:

Hoe kwam het meerjarenplan tot stand?

Vorige bestuursperiode