Aanvraag overwelven gracht

vraagt om de gracht gelegen langsheen zijn eigendom

Kadastraal bekend onder
KadastraalAfdeling, Sectienr(s)
_
m.
Voeg bij deze aanvraag een schets met aanduiding van de ligging van het perceel en aanduiding van de overwelving.
Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo.
Extensions autorisées : gif jpg jpeg png psd pdf doc docx dmg.

Ik heb kennis genomen dat de toelating van het College van Burgemeester en Schepenen nodig is vooraleer deze werken kunnen uitgevoerd worden.
Tevens ben ik op de hoogte dat deze werken moeten gebeuren via de aannemer die hiertoe door de Stad is aangesteld en dat de kosten volledig ten laste zijn van ondergetekende.

26/03/2023 20:24