Subsidies en ondersteuning

Subsidies

Als jongere of jeugdvereniging kan je bij de Stad een aanvraag indienen voor het bekomen van een toelage.

Hieronder kan je alvast de reglementen nakijken en zo te weten komen of je in aanmerking komt voor een toekenning.
Voldoen jij en/of je vereniging aan alle voorwaarden? Vul dan dit aanvraagformulier in en stuur het op naar jeugdcentrum@oudenaarde.be.

Werkingstoelage

Erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen bij de stad terecht voor een jaarlijkse toelage voor hun reguliere werking op basis van het voorbije werkjaar. Deze werkingstoelage is afgestemd op de jeugdwerkvorm en wordt berekend d.m.v. een puntensysteem. Dossiers worden ingediend voor 1 oktober. Vanaf augustus kan je de aanvraagformulieren hieronder downloaden:
- Jeugd- en jongerenbeweging
- Jeugdhuis
- Animatorenwerking
- Cultuureducatieve vereniging
- Politieke jongerenorganisaties
- Doelgroepwerking

Om een toelage te verkrijgen dien je jaarlijks het formulier Contactgegevens in te vullen.

Infrastructuurtoelage

De stad vindt een degelijke en veilige infrastructuur essentieel bij het uitbouwen van een goede jeugdwerking. Erkende verenigingen die op een duurzame manier hun jeugdlokalen wil (ver)bouwen, kunnen een aanvraag indienen voor een infrastructuurtoelage.

Projecttoelage

De stad wil initiatief bij jongeren stimuleren en daagt de jeugd uit om te blijven investeren in jeugdwerk. De projecttoelage omvat een starttoelage, een jubileumtoelage, een fuiftoelage en een ecologische toelage.

Kampsubsidie

Het stadsbestuur wenst met de werkingssubsidie de erkende Oudenaardse jeugdinitiatieven (exclusief animatorenwerking en jeugdhuis) tegemoet te komen voor de kosten die verbonden zijn aan de organisatie van een kamp.

De kampvervoersubsidie is bestemd om materiaal van en naar de kampplaats te vervoeren en is niet geschikt voor personenvervoer.

Alle nodige documenten voor deze toelage kan je terugvinden onder het luik 'op kamp' op onze website.

Kadervormingstoelage

Jongeren die vorming volgen om te gaan begeleiden of animeren in het jeugdwerk, kunnen daarvoor een deel van hun inschrijvingsgeld terugvorderen bij de stad.

Reglementen

Formulieren