GRUP Linkeroever

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde werken samen aan het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Linkeroever. Dit om nieuwe ontwikkelingen op de sites Santens en Alvey mogelijk te maken en de steenbakkerij Vande Moortel te laten uitbreiden.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Linkeroever maken we niet zomaar op. We gebruiken de reacties die we verzamelden tijdens de vorige drie participatierondes. Misschien gaf ook jij jouw mening op één van de drie participatiemarkten? Dan gebruikten we deze input voor de opmaak van het ‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’ en de eerste ontwerpschetsen. De aanbevelingen in het Ruimtelijk Raamwerk Oudenaarde Linkeroever zijn richtinggevend en vormt de basis voor de opmaak van dit GRUP.

 

Actueel

De scopingnota is klaar. We kregen veel reacties en adviezen tijdens de publieke raadpleging over de startnota GRUP Linkeroever (voorjaar 2021). We gebruikten die om de startnota verder te verfijnen en uit te werken tot een scopingnota.

Benieuwd met welke reacties we rekening houden en waarom? Dat vind je terug in de scopingsnota. Die scopingsnota van eind 2021 werd na opmerkingen vanuit Team MER geüpdatet. De geactualiseerde versie kan u hier terug vinden. Op dit moment worden de stedenbouwkundige inrichtingsprincipes en de milieu-effectenonderzoeken onderzocht en uitgevoerd. 

De volgende stap is de opmaak van het voorontwerp GRUP en het ontwerp plan-MER (Milieueffectenrapport). We onderzoeken in deze fase wat de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of veranderingen door dit GRUP zijn. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van de nieuwe ontwikkeling op mobiliteit.

Tijdens het openbaar onderzoek leggen we de plannen opnieuw aan je voor (voorjaar 2023).

 

TER INFO

In fase 3 organiseerden we op donderdag 4 maart 2021 na drie eerdere participatiemarkten nog een online participatiemoment (Webinar). 
Het verslag van het participatiemoment met de daar gestelde vragen en antwoorden kan je hier downloaden. De presentatie bekijk je hier.

Lees zeker ook de BROCHURE.

De start- en procesnota kan je hieronder raadplegen:

 

Timing

De samenwerking tussen de stad Oudenaarde en de Provincie werd op 3 september 2021 vernieuwd. De stad is vanaf de fase van het voorontwerp verantwoordelijk voor de aansturing van het planningsproces. Een afgewerkt plan mag je in het voorjaar van 2023 verwachten (datum onder voorbehoud).

 

Budget

70.785 euro (opmaak plan-MER)

 

Partners
  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Stad Oudenaarde

 

Gemeenten

Oudenaarde