Sunday, May 9, 2021

22/02/2021 to 31/08/2021

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Wegen en Verkeer, maken we de koker van de Maarkebeek onder de N8 (Berchemweg) breder.
Zo kan er meer water richting de monding verderop in de Schelde stromen. Doel is overstromingen in de toekomst te voorkomen.

Eerder vonden reeds voorbereidende werken plaats en was beurtelings verkeer nog mogelijk. In deze fase moet de Berchemweg tot minstens half juli volledig onderbroken worden.​

12/04/2021 to 16/07/2021

Maandag 12 april start Aquafin met de vernieuwing van het rioleringsstelsel in de Serpentsstraat en de Nestor de Tiérestraat vanaf de Schoolstraat tot aan de Kapittelstraat. Tijdens deze werken zullen de Serpentsstraat en de Nestor de Tièrestraat afgesloten worden voor doorgaand verkeer.  Een omleiding wordt voorzien via de N60 en de Doornikse Heerweg. Plaatselijk verkeer tot aan de werfzone blijft mogelijk en fietsers en voetgangers hebben steeds doorgang.

In eerste instantie wordt de weg opgebroken en zullen de nutsmaatschappijen hun netten vernieuwen. Pas daarna wordt de riolering geplaatst en de wegenis opnieuw aangelegd. Aquafin verwacht dat deze werken een drietal maanden zullen duren en rond half juli klaar zullen zijn.

In een volgende fase wordt de bestaande collector langsheen de Bruwaan gerenoveerd. Deze verzamelleiding krijgt een nieuwe kunststoffen binnenbekleding. Met deze techniek zijn geen grondwerken nodig en wordt de hinder voor de omwonenden tot een minimum beperkt.

 

Meer info over de werken kan je HIER terugvinden.