Buurtinformatienetwerk Ondernemers

BINZ (BuurtInformatieNetwerk Zelfstandigen)

Wat

Een BIN-Z is een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen. Niet alleen zelfstandige ondernemers, maar ook handelaars, KMO's en de dienstverlenende sector (apothekers, dokters, ……) kunnen hier deel van uitmaken.

De specifieke doelstellingen van een BIN-Z:

  • Het verkrijgen van een (betere) sociale controle in straten en winkels (wat kan leiden tot een verhoogde graad van waakzaamheid en een verhoogd meldingsgedrag)
  • Het terugdringen van de criminaliteit
  • Het winkelen en wonen aangenaam maken
  • De leefbaarheid binnen de wijk verbeteren

Bij een gewone BIN ligt de hoofdzaak bij het voorkomen van woninginbraken. Bij een BIN-Z is het belangrijk dat de zelfstandige ondernemers zo vlug mogelijk van onregelmatigheden worden ingelicht. Dit kan gaan van een (poging) wisseltruc, (poging) gebruik vals geld... tot personen die zich verdacht in een zaak gedragen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Stelt een handelaar verdachte feiten vast of is hij zelf het slachtoffer van een misdrijf, dan neemt hij onmiddellijk contact op met de politie op het centrale nummer 101 (en dus niet via het lokale nummer van de politie).  De politie onderzoekt vervolgens de binnengekomen meldingen en filtert deze volgens urgentie. Bedoeling van deze filtering is om te zorgen dat de handelaars de juiste informatie op het juiste tijdstip krijgen zonder overstelpt te worden met een overvloed van informatie die uiteindelijk niet relevant is. Gaat het om dringende zaken zoals bijvoorbeeld een overval of (een poging tot) betalen met vals geld, dan krijgen de aangesloten handelaars binnen enkele minuten een bericht (gesproken, SMS, Whatsapp, …..). Op die manier weten zij wanneer waakzaamheid geboden is. Naast deze directe vorm van communicatie krijgen de aangesloten handelaars geregeld preventieve tips en feedback over de werking van het BINZ.

 

Procedure

Heb je interesse? Onderaan vind je een inschrijvingsformulier en het huishoudelijk reglement van een buurtinformatienetwerk.