Oudenaarde Renoveert!

Renovatie van je woning is een opdracht waar nogal wat mensen tegenop zien. Nochtans verhogen renovatiewerken het comfort en de waarde van je woning, en je kan bovendien heel wat energie – en dus ook euro’s – besparen.

BENOveren

Provincie Oost-Vlaanderen wil particuliere woningeigenaars een helpende hand reiken om te BENOveren. Beter renoveren dus, met hogere ambities op vlak van energie­prestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde. We tekenden samen met het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen een traject uit om renovatie te stimuleren in Oudenaarde.

'Oudenaarde Renoveert'

Via het project Oudenaarde Renoveert! kun je als eigenaar van een woning in onze stad gratis renovatieadvies aan huis ontvangen waarbij een deskundige van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen samen met jou de huidige staat van je woning opneemt.

Voordelen

 1. De adviseur stelt een voorstel van een stappenplan op om jouw woning klaar te maken voor de toekomst. Wat zijn voor jouw woning duurzame en betaalbare oplossingen op vlak van isolatie, verwarming, ventilatie enz.?
   
 2. Na het bezoek ontvang je een uitgebreid adviesverslag met alle informatie op maat van jouw woning.
   
 3. Als je dit wenst, kan je vervolgens ook gratis deskundige begeleiding krijgen. Een vakspecialist zoekt naar aannemers, vraagt voor jou offertes op en is thuis in het aanvragen van premies.
   
 4. Voor isolatiewerken waarvoor de netbeheerder een premie uitkeert, kan een extra subsidie vanuit de stad worden aangevraagd. Het betreffen werken met factuurdatum na 01/01/2021. Indien minstens een renovatieadvies werd gevraagd binnen de context van ons lokaal renovatieproject 'Oudenaarde Renoveert!', dan wordt je subsidiebedrag vanuit de stad met 25 % verhoogd! Hiervoor zijn dezelfde voorwaarden van toepassing zoals vastgesteld voor de premies uitgekeerd door de netbeheerder. Meer info >

'Oudenaarde Renoveert! Plus+'

Dit omvat een nieuw gemeentelijk subsidiereglement voor renovatie van een huurwoning of een woning van eigenaars met een bescheiden inkomen tot 40.730 EUR (voor alleenstaanden) of 57.020 euro (koppel zonder persoon ten laste; per persoon ten laste + 4.160 EUR) in het jaar, 2 jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. 

Het betreffen renovatiewerken voor

 • een verbeterde veiligheid en basiscomfort
  • vochtbestrijding
  • trappen
  • elektrische
  • sanitaire installaties
 • een verbeterde energieprestatie van de woning
  • isolatie
  • beglazing
  • buitenschrijnwerk
  • centrale verwarming
  • elektrische inbouw huishoudtoestellen

Zoals binnen 'Oudenaarde Renoveert!' wordt voorafgaand aan de renovatiewerken een gratis renovatieadvies opgesteld. Het advies en de begeleiding bij 'Oudenaarde Renoveert! Plus+' gebeurt door BENOvatiebegeleider RenoseeC. In samenspraak met de eigenaar wordt een stappenplan voor de renovatie opgesteld, eventuele offertes aangevraagd en toegezien op de kwalitatieve uitvoering van de werken. De BENOvatiebegeleider vraagt de renovatiesubsidie aan voor de bouwheer.

Interesse?

Neem contact op met de milieudienst, of schrijf HIER in.