Horecabeleidsplan

Momenteel wordt hard gewerkt aan het horecabeleidsplan; binnenkort vind je op deze pagina alle informatie.

Het stadsbestuur van Oudenaarde engageerde zich in een project rond de uitwerking van een handleiding voor de opmaak van een Horecabeleidsplan Light samen met 4 andere steden. De trekker van het project is Guidea, kenniscentrum toerisme en horeca VZW. Voor het stadsbestuur was dit de aanleiding om zelf werk te maken van een horecabeleidsplan voor Oudenaarde.

Samen met enkele horeca-uitbaters was er een informele brainstorm, waaruit het organiseren van een nieuwjaarsreceptie als eerste werkpunt naar voor geschoven werd. Op 3 februari  2015 werden alle horeca-uitbaters op het Stadhuis uitgenodigd. Een geslaagde activiteit!

Nadien werd een officiële stuurgroep samen gesteld waarbij gewaakt werd over een aanwezigheid van alle sectoren en over een verspreiding van vertegenwoordigers over heel het grondgebied van de stad.

De bedoeling is om een thematisch beleidsplan te schrijven met concrete actiepunten waarvan sommige prioritair en andere op langere termijn zullen uitgewerkt worden.

Het eerste thema “communicatie” werd uitgewerkt. In voorbereiding van het actieplan communicatie organiseerden we een brainstorm met de stakeholders. De knelpunten en mogelijke oplossingen werden door Guidea in een duidelijk actieplan beschreven.

In november organiseerden we opnieuw een brainstorm over het thema “overlast”. Ook hier werden alle betrokken actoren betrokken. Het actieplan zal tegen eind december afgewerkt zijn en besproken worden in de stuurgroep.