Beiaard

Oudenaarde is wereldwijd koploper in de beiaardcultuur (Unesco Immaterieel Werelderfgoed)

In 1510 levert een zekere Jan van Spiere in opdracht van het stadsbestuur ‘een clavier in torrekin om te beyaerdene’. 
Zo  spreekt een historisch document uit het Stadsarchief. Daarmee bestond in  2010 de beiaard in Oudenaarde, en meteen in heel de wereld, 500 jaar!
Het blijkt in elk geval de oudste vermelding die ooit is teruggevonden.
De Vlaamse Beiaardvereniging en de stad Oudenaarde vierden deze verjaardag in mei 2010 op passende wijze.

In 2011 en 2012 liet het stadsbestuur renovatiewerken aan het oude klavier uitvoeren. Wat begon met het idee om eenvoudigweg een nieuw toetsen – of stokkenbord te laten plaatsen, evolueerde tot een deskundig afstellen van de volledige bespelingsmechaniek. Een project dat door specialist Marc Van Eyck uit Leuven werd begeleid, uitgevoerd door de bekende firma Clock-o-Matic en opgevolgd door stadsbeiaardier Lode Schynkel en de stadsdiensten cultuur en infrastructuur.

Door een slim aanwenden van het computergestuurd automatisch beiaardspel, zoals we dat vandaag kennen, kunnen bezoekers van de wekelijkse donderdagmarkt in Oudenaarde, sinds het voorjaar van 2014 genieten van een vol uur afwisselende beiaardmuziek tussen 10 uur en 11 uur. Van Oudenaarde en de andere carillons uit de Vlaamse Ardennen vond een gezamenlijke programmafolder zijn weg van de drukker naar het grote publiek. De Oudenaardse beiaard weerklinkt elke zondag tussen 12u en 13u, staat daarin te lezen. Tijdens de zomermaanden juli en augustus concerteert de stadsbeiaardier of een gastmuzikant telkens op donderdagavond van 20u30 tot 21u30. Ook tijdens de wekelijkse markt van 10u00 tot 11u00 en op bijzondere gelegenheden kan je genieten van beiaardmuziek.

UNESCO heeft de Belgische beiaardcultuur erkend als een beste praktijk op het vlak van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Dat is een belangrijke internationale erkenning voor de Belgische beiaardiers en al wie zich voor onze beiaardcultuur inzet.

Dat maakt Oudenaarde met zijn alom oudst gekende beiaard, koploper in de Wereld !