Parkeren

Het stadsbestuur streeft ernaar om op wandelafstand van het centrum voldoende gratis langparkeerplaatsen aan te bieden. In het centrum zijn er ook voldoende betalende kortparkeerplaatsen ter beschikking. 

 
GRATIS LANG PARKEREN

Op wandelafstand van het centrum zijn gratis parkeerplaatsen ter beschikking. Deze parkings bevinden zich in aan de Ham (3min. wandelen), aan de Woeker (5 min. wandelen), langs de Minderbroederstraat (7 min. wandelen), in de Bekstraat (8 min. wandelen) en aan het Administratief Centrum Maagdendale (9 min. wandelen). 

BETALEND KORT PARKEREN
In de meeste centrumstraten betaal je om te mogen parkeren tussen 8u30 en 12u30 en tussen 14u00 en 18u30. De eerste 15 minuten parkeertijd zijn gratis, maar je moet wel een ticket nemen of je starttijd registeren via sms/app ‘4411’.
Voor de eerste 30 minuten betaal je € 0,50, voor 1 uur betaal je € 1. De maximum parkeertijd bedraagt in de volledige betalende zone 2 uur.
Een geldig parkeerticket kan je kopen aan de parkeerautomaten of via sms/app ‘4411’. 
Het parkeerticket moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig aangebracht zijn. Betaalde je via app/sms ‘4411’ dan wordt je ticket digitaal geregistreerd en kan de parkeerwachter dit digitaal opvragen.
Wie geen ticket neemt, niet betaalt via app/sms ‘4411’ of langer parkeert dan de toegestane tijd, maakt kans om een parkeerretributie van € 25 per halve dag te ontvangen die binnen de vijf dagen betaald moet worden. 
De parkeerterreinen aan het station (zowel aan het Stationsplein als aan de Lindestraat) zijn eigendom van de NMBS en worden geëxploiteerd door B-Parking (een onderdeel van de NMBS).
De verschillende tarieven die B-Parking hanteert, vind je op hun website.

BLAUWE ZONE
Rond de betalende zone en in de omgeving van het station bevindt zich een blauwe zone. De beperkte parkeertijd is geldig van maandag tot zaterdag van 09u00 tot 18u00, tenzij anders vermeld op de signalisatie. Parkeren in die zone mag enkel mits het plaatsen van een reglementaire parkeerschijf.
Hoe moet je de parkeerschijf gebruiken?

 • De schijf moet zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst.
 • De parkeerschijf moet ingesteld worden op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst; (bv. aankomst 9u17, pijl op 9u30).
 • Er kan maximum 2 uur geparkeerd worden, te rekenen vanaf het uur dat staat aangeduid op de parkeerschijf, behalve indien plaatselijke signalisatie anders aanduidt.

Onder andere volgende situaties geven aanleiding tot een parkeerretributie van €25.

 • Niet plaatsen van een parkeerschijf in de blauwe zone
 • Langer parkeren dan de toegestane periode. Na de maximale parkeertijd moet je de parkeerplaats verlaten. Je wagen laten staan en de parkeerschijf wijzigingen mag niet. 
 • Het leggen van een niet-reglementaire schijf.
 • Het niet correct instellen van de schijf (bv. de pijl tussen twee streepjes plaatsen).
 • Het leggen van meerdere blauwe schijven in 1 voertuig.

 

BEWONERSKAARTEN
Wie gedomicilieerd is in de zone betalend parkeren of in een straat met een parkeerregime van blauwe zone kan een bewonerskaart aanvragen, waarmee in de betrokken zone of straat onbeperkt kan worden geparkeerd.
Met bewonerskaarten voor de blauwe zone mag je enkel in de eigen straat onbeperkt parkeren.
Voor de bewonerskaarten in de zones betalend parkeren zijn er 3 zones: A, B of C. Je mag met je bewonerskaart enkel in deze zone parkeren waarin je eigen woning gelegen is. 
De zones zijn: 

 • Zone A:  Markt – Nederstraat – Hoogstraat – Einestraat – Kattestraat – Minderbroedersplein – Smallendam – St. Walburgastraat – Woeker – Achter de Wacht
 • Zone B:  Broodstraat – Jezuïetenplein – Tussenbruggen –  Krekelput – Burgschelde – Gentiel Antheunisplein – Louise Mariekaai - Lappersfort – Voorburg – Burg
 • Zone C:  Tacambaroplein – Stationsstraat – Beverestraat – Jozef Braetstraat – Stationsplein – Wijngaardstraat – Verdurestraat – Meinaert – Generaal Pershingstraat – Gevaertsdreef (enkel gedeelte tussen Tacambaroplein en Generaal Pershingstraat)

Per gezin kunnen maximaal twee bewonerskaarten uitgereikt worden. In de blauwe zone is de eerste kaart gratis, voor de tweede betaal je € 74,40. In de betalende zone kost de eerste bewonerskaart € 74,40, de tweede  € 125. De kaarten zijn één jaar geldig. Een aanvraag voor een bewonerskaart doe online via de link onderaan deze pagina.

SHOP & GO
Ter hoogte van de Markt bevinden zich 15 shop & go parkeerplaatsen. Op deze plaatsen mag je max. 30 min. gratis parkeren. Elke dag kan je deze parkeerplaatsen gebruiken van 10u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 18u30, behalve op donderdagvoormiddag, dan zijn ze voorbehouden voor de wekelijks markt. Op zaterdag kan je ze doorlopend van 10u00 tot 18u30 een half uur gebruiken. 
Op zon- en feestdagen mag je hier onbeperkt in tijd parkeren. 
Je hoeft geen parkeerticket te nemen, noch via sms of app te betalen. De parkeerduur wordt gemeten aan de hand van sensoren in de grond. Zodra de 30 min. voorbij zijn, ontvangt de parkeerwachter een signaal. Hij komt dan ter plaatse en schrijft een parkeerretributie van € 25 per halve dag uit. 
Je herkent de shop & go parkeerplaatsen aan de aanwezige signalisatie.

MOTOREN

 • Motorfietsen mogen op de trottoirs en, binnen de bebouwde kom, op de verhoogde bermen worden opgesteld, onder voorwaarde dat ze het verkeer van de andere weggebruikers niet hinderen of onveilig te maken.
 • Motorfietsen vallen niet onder de reglementering van de blauwe zone. In een blauwe zone mogen ze dus onbeperkt parkeren, zonder parkeerschijf.
 • In de betalende zone zijn motorrijders wel onderhevig aan het betalen van een parkeerticket. Ze moeten het ergens op een goed zichtbare plaats leggen of vasthangen. Een mogelijke oplossing is het ticket in een stevig, doorzichtig hoesje te schuiven.
 • Aangezien motoren op voetpaden mogen parkeren, onder voorwaarde dat ze geen andere weggebruikers hinderen, moeten ze in de betalende zone ook in dit geval een ticket nemen. Dus niet enkel bij het innemen van een parkeervak.
 • Wanneer meer dan één motorfiets binnen een afgebakend parkeervak bedoeld voor één auto wordt geparkeerd, dan moet voor dat parkeervak slechts één maal betaald worden.

 
PERSONEN MET EEN HANDICAP
Houders van een geldige kaart voor personen met een handicap kunnen onbeperkt gratis parkeren in de betalende en blauwe zone. De kaart moet zichtbaar op het dashboard worden geplaatst. Houders van een kaart voor personen met een handicap zijn niet verplicht hun auto te parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap.
De kaart moet met de voorzijde zichtbaar op het dashboard worden gelegd zodat de vervaldatum van de kaart steeds zichtbaar is. Indien de vervaldatum niet zichtbaar is of je maakt gebruik van een ongeldige kaart kan je een parkeerretributie van € 25 per halve dag aangerekend worden.

HUISARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN
Huisartsen en verpleegkundigen kunnen een parkeerkaart kopen voor de zone betalend parkeren indien ze veelvuldig in de zone cliënten moeten bezoeken. De kostprijs bedraagt € 74,40 per jaar en wordt digitaal aangevraagd.

AANNEMERS
Een inname van een parkeerplaats voor het parkeren van onder andere een werfwagen of container dient aangevraagd te worden bij de dienst Bestuur Infrastructuur Administratie. 
Alle informatie en een aanvraag voor een inname openbaar domein kan HIER online aangevraagd worden.