Inlichtingen vastgoed

Inlichtingen vastgoed

Wat

Wil je een onroerend goed verkopen of verhuren voor meer dan negen jaar dan moet je rekening houden met de informatieplicht. Om aan deze informatieplicht te kunnen voldoen, kan je het formulier inlichtingen vastgoed aanvragen, beter bekend als 'notarisbrief'.

Het inlichtingenformulier bestaat uit twee delen: het stedenbouwkundig uittreksel en aanvullende inlichtingen, die relevant zijn bij een eigendomsoverdracht van een onroerend goed.

Procedure

Hoe vraag je het formulier inlichtingen vastgoed aan?

Vastgoedinformatie kan je digitaal aanvragen.

  • Je bent een nieuwe gebruiker: registreer je met dit formulier. Na registratie ontvang je  een bevestiging per mail. 

(Een duidelijke handleiding voor deze 2 stappen vind je onderaan deze pagina)

Wat zijn de voordelen van het elektronisch systeem?

Je beheert je eigen aanvragen: status nakijken, ophalen van de afgewerkte uittreksels. Je hebt een overzicht van al je aanvragen. De automatisatie van het proces zorgt er voor dat aanvragen chronologisch worden behandeld volgens tijdstip van indienen.

Hoe lang duurt het om inlichtingen vastgoed af te leveren?

De stad Oudenaarde hanteert volgende servicenormen voor de afhandelingstermijn:

Product

Afhandelingstermijn

Opmerkingen

Stedenbouwkundige inlichtingen notarissen

2 weken

 

De retributie bedraagt € 81 per aangevraagd perceel, meer informatie vind je in het retributiereglement. Er wordt driemaandelijks gefactureerd.

Bedrag

Meer informatie over de retributie vind je in het retributiereglement (onderaan deze pagina):

  • Digitaal aangevraagde notarisinlichtingen: € 81 per perceel
  • Analoog aangevraagde notarisinlichtingen: € 126 per perceel
Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening