Rioolaansluiting

Wat

Als in de openbare weg een riolering is aangelegd, moet je huishoudelijk afvalwater lozen in deze openbare riolering.

De bouwheer of eigenaar van de woning of het gebouw is verplicht zijn riolering aan te sluiten op het openbare rioleringsnet. De aansluiting gebeurt steeds door de aannemer die hiervoor door de stad aangesteld is.
 

Procedure

Er is een onderscheid tussen een huishoudelijke aansluiting en een niet-huishoudelijke aansluiting.  Een huishoudelijke aansluiting is voor particulieren; een niet-huishoudelijke aansluiting is o.a. voor meergezinswoningen, appartementen, handels-, industriële en ambachtsgebouwen en landbouwgebouwen.

Bij je ondertekende aanvraag voeg je ook een schets waar je op de riolering aansluit en een attest uitgereikt door een Vlario-gecertificeerde keurder.

 • Huishoudelijke aansluiting: De stad onderzoekt je aanvraag en deelt je het bedrag mee dat je stort op de rekening van de stad. Na ontvangst van jouw schriftelijk akkoord , de betaling en het keuringsattest , voert de aannemer de rioolaansluiting uit.
 • Niet-huishoudelijke aansluiting: De stad onderzoekt je aanvraag en deelt je de geraamde kostprijs mee dat je stort op de rekening van de stad. Na ontvangst van jouw schriftelijk akkoord, de betaling en het keuringsattest voert de aannemer de rioolaansluiting uit.
  Na uitvoering der werken ontvang je de definitieve afrekening.
   
Bedrag
 • Huishoudelijke rioolaansluiting
  Naar gelang de ligging van de aansluiting wordt een forfaitair tarief aangerekend:
  • in een voetpad zonder verharding: € 950
  • in een voetpad met verharding: € 1.125
  • in een rijweg, waarbij de totale lengte van de aansluiting minder is dan 5 meter: € 2.020
  • in een rijweg, waarbij de totale lengte van de aansluiting meer is dan 5 meter: € 2.710

   Bij een tweede aansluiting in dezelfde sleuf bekom je een reductie van 50%; het saldo in plus wordt door de stad gedragen.
   Voor een woning ouder dan 10 jaar betaal je het BTW-tarief van 6%.  In het andere geval betaal je 21% BTW.

 • Niet-huishoudelijke rioolaansluiting
  Je betaalt de volledige aansluitingskost. Hier is er dus geen tussenkomst van de stad.
   
Regelgeving
 • Algemeen reglement rioolaansluitingen van de stad Oudenaarde, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30/05/2016.
 • Retributie betreffende werken uit te voeren op het openbaar domein ten behoeve van particulieren-rioolaansluitingen goedgekeurd door de gemeenteraad van 16/12/2019.