Stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundig attest

Wat

Het stedenbouwkundig attest geeft aan of een project in aanmerking kan komen voor een omgevingsvergunning of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

 

Voorwaarden
 • Je hebt geen architect nodig om een stedenbouwkundig attest aan te vragen.
 • Je hoeft geen eigenaar te zijn van de betrokken grond.
Procedure

Wat?

Als je zeker wil zijn over de bouwmogelijkheid van een bepaald project of over de verkaveling van een grond vóór je de eigenlijke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning indient, dan vraag je best eerst een stedenbouwkundig attest aan. Dit attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn en je toch wenst te weten of je op het stuk grond je droom kan realiseren.

Hoe?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Het attest wordt verleend op basis van een eigen opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Vul het  aanvraagformulier in en voeg de bewijsstukken toe. 

Een aanvraagdossier indienen

 • Stuur het aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van de dienst ruimtelijke ordening naar het postadres: Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.
 • Of geef het af op het loketadres tegen ontvangstbewijs:
  • van de dienst ruimtelijke ordening
   Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Wanneer krijg je het attest?

Binnen een termijn van 75 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

Geldigheid

Het stedenbouwkundig attest kan niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

 1. er geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften;
 2. de verplichte adviezen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
 3. het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

 

LET OP! Een attest is nog geen omgevingsvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig.

 

 

Wat Meebrengen

Een papieren dossier bestaat uit min. de administratieve stukken en de plannen:

De stad kan ten alle tijde bijkomende gegevens of dossierstukken vragen.

Bedrag

Gratis.