Maak een melding

MELDINGEN VOOR DE STAD

Heb je vragen over parkeren, onveilige verkeerssituatiessluipverkeer en/of snelheid in de stad? 

Maak gerust een melding of geef een suggestie hieronder. Duid ook zeker bij 'Soort melding' aan op welk mobiliteitsthema jouw melding/suggestie van toepassing is. 

MELDINGEN NIET VOOR DE STAD

Voor sommige meldingen, zoals bijvoorbeeld defecte straatlampen, kan je je best rechtstreeks wenden tot de bevoegde organisatie voor een snelle oplossing.

  • Defecte straatverlichting (lokale openbare verlichting) via Fluvius 
  • Defecte straatverlichting en infrastructuur gewestweg (zoals bijvoorbeeld de N46 in Ename, N60, N441, N459 in Bevere) via het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)