GRUP Linkeroever

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde werken samen aan het geïntegreerde planningsproces voor de participatieve opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Linkeroever. Dit om nieuwe ontwikkelingen op de sites Santens en Alvey mogelijk te maken en de steenbakkerij Vande Moortel te laten uitbreiden.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Linkeroever maken we niet zomaar op. We gebruiken de reacties die we verzamelden tijdens de vorige drie participatierondes. Misschien gaf ook jij jouw mening op één van de drie participatiemarkten? Dan gebruikten we deze input voor de opmaak van het ‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’ en de eerste ontwerpschetsen. De aanbevelingen in het Ruimtelijk Raamwerk Oudenaarde Linkeroever zijn richtinggevend en vormt de basis voor de opmaak van dit GRUP.

 

Actueel

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Linkeroever

De raadpleging en de adviesvraag over de startnota GRUP Linkeroever zijn de eerste formele stappen in dit planningsproces. De startnota beschrijft hoe we de toekomst van de drie sites zien. De voorstellen voor steenbakkerij Vande Moortel en voor site Alvey zijn in deze fase al een stuk concreter dan het voorstel voor de site Santens.

Het voorstel voor de site Santens beschrijft de algemene inrichtingsprincipes. Dit is hoe de Stad en de Provincie de toekomst op de site zien. Het zijn eerste ideeën die nog verder met de eigenaar/ontwikkelaar worden besproken. Het staat in deze fase nog niet vast hoe de site Santens er in de toekomst komt uit te zien. Verder overleg zal uitwijzen wat de toekomst concreet brengt.

De raadpleging start op maandag 22 februari en loopt tot en met donderdag 22 april 2021. Tot die datum kun je opmerkingen, suggesties of bezorgdheden indienen.

 

Online participatiemoment GRUP Linkeroever

Op donderdag 4 maart organiseerden we een online participatiemoment (Webinar). 
Herbekijk het participatiemoment of bekijk de presentatie.
Het verslag van het participatiemoment met de daar gestelde vragen en antwoorden kan je hier downloaden.

Infobrochure

Lees zeker ook de BROCHURE.

Heb je daarna nog vragen? Stel ons deze via mail of maak een afspraak.

 

Raadpleging

Je kan de start- en procesnota hieronder raadplegen:

Je kan ook langskomen bij de dienst ruimtelijke ordening in het Administratief Centrum Maagdendale (Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde).
OPGELET! Enkel na afspraak!

 

Reacties

Je kan reacties indienen vanaf 22 februari tot en met 22 april 2021.

  • per e-mail op het adres: stedenbouw@oudenaarde.be
  • via het digitale inspraakplatform: https://inspraak.oudenaarde.be
  • per post op het adres: Het College van Burgemeester en schepenen van de stad Oudenaarde, Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

De datum van de e-mail, van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

 

Timing

De samenwerking tussen de provincie en de stad Oudenaarde loopt van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2021. Een afgewerkt plan mag je in het voorjaar van 2023 verwachten (datum onder voorbehoud).

 

Budget

338 482,51 EUR

 

Partners
  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Stad Oudenaarde

 

Gemeenten

Oudenaarde