Subsidie startende ondernemers

Subsidie voor startende ondernemers

Wat

Van de kleine zelfstandige tot een internationaal bedrijf, de éénmanszaak of de multinational, de landbouwer of het transportbedrijf, iedereen vindt een stek in Oudenaarde.

Als stad willen we er alles aan doen om het ondernemingsleven de nodige animo te geven. De handelskernen van Oudenaarde hebben nood aan nieuwe, gedreven, enthousiaste ondernemers. We willen potentiële handelaars overtuigen om een zaak te starten in Oudenaarde.

In februari 2021 werd de bestaande subsidie voor startende ondernemers aangepast, zodat nu nog méér starters ondersteund en aangemoedigd worden.

Het stadsbestuur geeft een startersbon van € 100 als aanmoediging aan startende ondernemers die hun activiteit in hoofdberoep uitoefenen. Het bedrag stemt overeen met de inschrijvingskost in de Kruispuntbank voor Ondernemers. Deze startersbon zal toegekend worden in de vorm van een Oudenaardebon, want de stad wil blijvend aandacht schenken aan het belang van lokaal winkelen. Bij de aanvraag wordt een loopbaanattest gevraagd. Dat kan de ondernemer bekomen bij zijn/haar sociaal verzekeringsfonds.

Daarnaast is er ook een subsidie voor de inrichting en promotie van een handelszaak. Een ondernemer met een eerste of enige vestiging voor detailhandel, horeca of dienstverleners in de branche persoonlijke verzorging, komt in aanmerking. Een starter die zijn of haar zaak start in 2021 en 2022 kan tot € 3.000 subsidie van de stad krijgen.

Procedure

Starterssubsidie voor de inrichting en promotie van een handelszaak

De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van :

Binneninrichting:

Enkel de kosten die nodig zijn voor de binneninrichting van een handelszaak. Werken aan de gevel of het dak worden niet gesubsidieerd.

Marketing en promotie

Deze kosten omvatten de uitgaven voor het grafisch ontwerp van logo en huisstijl, de opmaak van de website en/of webshop, kosten voor advertenties.

Startersbon

Een startende ondernemer die voldoet aan de voorwaarden krijgt een “startersbon” van € 100,00 in de vorm van een Oudenaardebon.

De startende ondernemer is een natuurlijk of rechtspersoon die een economische activiteit in de stad Oudenaarde ontwikkelt en waarvoor een nieuwe inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen vereist is. Deze inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen gebeurt ten vroegste op 1 januari 2021. De starter oefent zijn activiteit in hoofdberoep uit.

Wat Meebrengen

Je kan de aanvraag indienen met het aanvraagformulier. Voeg de gevraagde documenten er bij.

Bedrag

Voor de inrichting en promotie van de zaak: maximaal € 3.000:

  • Inrichtingskosten: 50% van de aanvaarde kosten (excl. btw) met een maximum van € 2.000
  • Marketing en promotie: maximaal € 1.000,00

De startersbon: € 100

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking voor de toekenning van de subsidie voor de inrichting en promotie van de zaak:

  • De onderneming die ontstaat door de loutere wijziging van een reeds bestaande onderneming
  • Beoefenaars van medische, paramedische, vrije en/of intellectuele beroepen
  • Fastfoodzaken, shisha-bars en privéclubs
  • Shops met cannabidiol–producten, nachtwinkels
Regelgeving

Reglement subsidie voor startende ondernemers 2021 - 2022, goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 22.02.2021