Weg- en rioleringswerken cluster 'Broeke' (Mater)

15/06/2020

Weg- en rioleringswerken in de cluster ‘Broeke’ te Mater (Boskant, Kleistraat, Opstalle, Bronstraat, ’t Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-Amelbergastraat, Ruitersstraat en Kloosterweg).

De aannemer legt hier een gescheiden rioleringsstelsel aan: voor het afvalwater komt er een afvalwaterleiding, voor het hemelwater wordt het bestaande grachtenstelsel zoveel mogelijk behouden en geherprofileerd (waar er geen grachten zijn, voorzien we een hemelwaterleiding). Ook de leidingen op het privaat domein langsheen het tracé zullen worden afgekoppeld en op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten. Het doel van het project is om de omliggende waterlopen te saneren en de bovengenoemde straten aan te sluiten op het zuiveringsstation van Oudenaarde. Er is een uitvoeringstermijn voorzien van 325 werkdagen, kostprijs wordt op 3,3 miljoen euro geraamd (inclusief BTW).

Wie via e-mail op de hoogte wil gehouden worden van het verloop van de werken, kan HIER intekenen op de nieuwsbrief

---

Update 19/11

Verdere verloop van de werken “ cluster Broeke “:

Deel A:

 • Fase 2A: heraanleg Driesleutelstraat 
  deze werken zitten in een eindfase. De aanleg van de onderlaag asfalt wordt voorzien op 20 november. Intussen worden ook de opritten aangesloten en de bermen afgewerkt.
 • Fase 3A: heraanleg deel Sint-Amelbergastraat tussen de Driesleutelstraat
  deze werken starten normaal vanaf 23 november met de aanleg van de riolering. Tijdens deze werken zal de Driesleutelstraat steeds langs 1 zijde bereikbaar blijven. Doorgaand verkeer langs de Driesleutelstraat is vanaf deze fase echter niet meer mogelijk.

Deel B:

 • Fase 2B en 3B: heraanleg deel Boskant
  de riolering werd aangelegd. De straatgoten worden de week van 16 november gegoten. De aanleg van de onderlaag asfalt is voorzien rond eind november.
 • Fase 4B: heraanleg deel Bronstraat tussen Kleistraat en nr. 50
  deze werken zullen vermoedelijk nog begin december van start gaan. Door vertraging in fase 2B en 3B of door weerverlet kunnen deze werken echter mogelijks opgeschoven worden tot na het kerstverlof.

Opgegeven data voor beide delen kunnen door weerverlet nog wijzigen!

---

 

Geplande werken

Hieronder wordt een korte omschrijving van de werken per straat gegeven.
Je kan hier ook de wegenis- en rioleringsplannen raadplegen (PDF-formaat):

 

Sint-Amelbergastraat (van Driesleutelstraat tot Opstalle)

Riolering: Nieuwe vuilwaterriolering van nr. 3 tot Opstalle. Nieuwe regenwaterriolering van nrs. 3 tot 44.
Verharding: De rijweg wordt uitgevoerd in asfalt, ingesloten tussen 2 betonnen greppels. De rijwegbreedte varieert en is resp. 5,5 m (tussen de 2 kruispunten met de Driesleutelstraat), 5 m (tussen nr. 12 en Opstalle) en 4 m (tussen nr. 16 en de Kloosterweg). De rijweg op het kruispunt met de Driesleutelstraat en voor nr. 3 en de kruispunten t.h.v. de Kleistraat, de Ruitersstraat en nrs. 12 en 16 worden uitgevoerd in kasseien.
Het deel kasseiweg tussen de Driesleutelstraat en Kerkgate wordt niet vernieuwd maar zal in het rioproject ‘Kerkgate’ heraangelegd worden.

 

Driesleutelstraat

Riolering: Nieuwe vuilwaterriolering en regenwaterleiding in de hele straat.
Verharding: Nieuwe rijweg in asfaltverharding, ingesloten tussen 2 betonnen greppels. De rijwegbreedte van nrs. 1 tot 9 is 4 m en van nrs. 8 tot 16 is 6 m. De kruispunten met de Sint-Amelbergastraat worden aangelegd in kasseien.

 

Ruitersstraat (van Sint-Amelbergastraat tot nr. 7)

Riolering: Nieuwe vuilwaterleiding Ø 250 mm en nieuwe regenwaterleiding Ø 400 mm tussen de Sint-Amelbergastraat en nr. 7.
Verharding: Tussen de Kloosterweg en de Sint-Amelbergastraat wordt de rijweg uitgevoerd in asfaltverharding, ingesloten tussen 2 betonnen greppels. De breedte is 5,30 m. Tussen de Kloosterweg en nr. 7 wordt de rijweg uitgevoerd in kasseiverharding met breedte 3,20 m.

 

Kloosterweg (van nr. 12 tot nr. 17)

Riolering: Nieuwe vuilwaterleiding en nieuwe regenwaterleiding tussen de voetweg en nr. 12.
Verharding: Nieuwe rijweg in asfaltverharding, ingesloten tussen een greppel en een boordsteen, breedte 3,50 m. Heraanleg van een deel van de voetweg in kasseien.

 

Opstalle (van Kleistraat tot nr. 5)

Riolering: Nieuwe vuilwaterriolering vanaf nr. 1 tot nr. 5. Naast de Sint-Amelbergbeek (noordkant) wordt een nieuw pompstation gebouwd om het vuilwater van Opstalle op te pompen en via een persleiding aan te sluiten op de vuilwaterriolering in de Sint-Amelbergastraat. De bestaande grachten worden als regenwaterstelsel gebruikt. Enkele grachtaansluitingen onder de rijweg thv nrs 1 tot 4 worden vernieuwd.
Rijweg: Nieuwe rijweg in asfaltverharding, ingesloten tussen 2 betonnen greppels of kantstroken (aan de grachten). De breedte is 3 m behalve t.h.v. de woningen nrs. 1 tot 4 waar de weg 3,50 m breed is.

 

Kleistraat (van Opstalle tot nr. 1 en van Bronstraat tot nr. 4)

Riolering: Nieuwe vuilwaterriolering tussen Opstalle en nr. 1 en tussen Bronstraat en nr. 4. De bestaande grachten worden als regenwaterstelsel gebruikt.   
Rijweg: Nieuwe rijweg in asfaltverharding, ingesloten tussen 2 betonnen greppels of kantstroken (aan de grachten). De rijwegbreedte is 5 m. De kruispunten met de Sint-Amelbergastraat, Bronstraat en Boskant worden uitgevoerd in kasseien.

 

Boskant (van Kleistraat tot nr. 19)

Riolering: Nieuwe vuilwaterleiding tussen de Kleistraat en nr. 19. Nieuwe regenwaterleiding tussen de Kleistraat en nr. 4. Waar geen nieuwe regenwaterleiding wordt aangelegd worden de bestaande grachten gebruikt als regenwaterstelsel.
Rijweg: Nieuwe rijweg in asfaltverharding, ingesloten tussen 2 betonnen greppels of kantstroken (aan de grachten). De rijwegbreedte is 5 m.

 

Bronstraat

Doodlopend deel van nrs. 28 tot 36

Riolering: Nieuwe vuilwaterriolering tot nr. 36 en nieuwe regenwaterriool tot nr. 28. Vervangen van bestaande buizen t.h.v. de Sint-Amelbergabeek.
Verharding: Nieuwe rijweg in asfalt ingesloten tussen 2 betonnen greppels, breedte 3 m.  

 

Van Kleistraat tot nr. 52

Riolering: Nieuwe vuilwaterriolering. De bestaande grachten worden als regenwaterstelsel gebruikt.
Verharding: Nieuwe rijweg in asfaltverharding, ingesloten tussen betonnen greppels of kantstroken (aan de grachten). De rijwegbreedte is 5 m. Het kruispunt met de Kleistraat wordt uitgevoerd in kasseien.

 

Langs Sint-Amelbergabeek (tussen Bronstraat en Driesleutelstraat)

Riolering: Nieuwe vuilwaterriool door het veld langs de waterloop vanaf de Bronstraat nr. 125 tot de Driesleutelstraat nr. 9 met aansluiting op het onlangs aangelegde rioleringsstelsel in de Bronstraat.
Verharding: heraanleg van ± 150 m voetweg in grote betontegels, 1 m breed, langs de kant van de Driesleutelstraat.

 

’t Jolleveld

Riolering : Uitvoeren van een gestuurde boring onder de tuinen van nrs. 54 en 56 en onder het wegje achter woningen nrs. 56 en 58 voor het aansluiten van de vuilwaterriolering van het ‘t Jolleveld op de gescheiden riolering in de Bronstraat.
Verharding : Herstelling van de bestaande verharding.

 

Fasering

De werken zijn opgesplitst in 2 delen, A en B. Er zal in beide delen tegelijk gewerkt worden, maar fase B zal iets later starten dan fase A. Elk deel wordt onderverdeeld in verschillende fasen met een aparte uitvoeringstermijn.
De faseringsplannen vind je hier: FASE A / FASE B

PROFIELEN

HIER vind je de modeldwarsprofielen van elke straat.