Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

Het secretariaat van de Gecoro ligt bij de dienst ruimtelijke ordening.

Voorzitter: Firmin Mees

Secretaris: Maaike Bockstal (Maaike.Bockstal@oudenaarde.be)