Managementteam

Het managementteam (MT) coördineert de werking van de verschillende diensten van de stad. Het team staat decretaal onder leiding van de algemeen directeur.

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de stedelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de stedelijke diensten en ook de interne communicatie.

Het managementteam bestaat uit:

  • Marnic De Meulemeester (burgemeester)
  • Luc Vanquickenborne (algemeen directeur) 
  • Saskia Van Cauwenberghe (financieel directeur)
  • Helena Ackaert
  • Piet Blondeel