Drug- en alcoholpreventie PISAD

Merk je dat je zelf problemen hebt met het gebruik van drugs of alcohol? Of ken je iemand in jouw omgeving waar het niet zo goed mee gaat door overmatig gebruik?
Dan kan je contact opnemen met PISAD (Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik)
Deze organisatie staat in voor drugpreventie en -begeleiding.

Meer informatie vind je via www.pisad.be of www.druglijn.be

Zowel op perventief als begeleidend vlak werkt PISAD nauw samen met de scholen en de schoolbegeleidende diensten. Deze samenwerking berust op heldere en eenduidige afspraken tussen jongere, ouders, scholen en schoolbegeleidende diensten. Dit geheel wordt ondersteund door ambulante en residentiële hulpverlening, politiediensten en justitie.