Klimaatplan

We kunnen er niet langer om heen: de klimaatopwarming is wetenschappelijk bewezen én momenteel reeds aan de gang. De gevolgen zijn hier en daar al zichtbaar en zullen nog toenemen, ook in onze streek en in onze stad.

Het Stadsbestuur besloot niet aan de zijlijn te blijven staan maar concreet actie te ondernemen om enerzijds de klimaatopwarming af te remmen en anderzijds de nodige bescherming te voorzien tegen niet-afwendbare gevolgen. Een ondertekening van het Burgemeestersconvenant maakt dit engagement kenbaar en tastbaar.

In mei 2015 gingen we in op een aanbod van de Provincie Oost-Vlaanderen om ons 6 maanden lang te laten bijstaan door Zero Emission Solutions (ZES) voor de opmaak van de nulmeting (referentiejaar 2011) en een zogenaamd Sustainable Energy Action Plan (SEAP) of eenvoudigweg ‘klimaatplan’.

In dit plan werken we acties en maatregelen uit die ertoe moeten leiden dat de CO2-uitstoot op het grondgebied van Oudenaarde tegen 2020 met minstens 20% zal gedaald zijn.

De voorbije maanden zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan, zowel intern het stadsbestuur als met externe partners. De thema’s mobiliteit, wonen en consumeren kwamen aan bod. Als kers op de taart ging op 8 oktober 2015 een zeer gesmaakte klimaattafel door: een grote en diverse groep enthousiaste burgers en bestuurders gingen in gesprek en kaartten tal van mogelijke acties en maatregelen aan. Deze worden momenteel ingepast in het klimaatplan.

Op 29 september 2015 mandateerde de Gemeenteraad onze burgemeester voor de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Hierdoor maakt Oudenaarde deel uit van een groep van meer dan 6.600 Europese steden en gemeenten die zich engageren om tegen 2020 minstens 20% reductie van de CO2-uitstoot te verwezenlijken. Aansluiting bij het Burgemeestersconvenant impliceert dat we binnen het jaar na aansluiting de nulmeting en het SEAP (goedgekeurd door de gemeenteraad) overmaken en tweejaarlijks rapporteren over de uitvoering ervan.

Het halen van de doelstelling staat of valt met de medewerking van het bestuur, de bedrijven, verenigingen, inwoners, …. kortom van JOU!

Meer weten?
Contacteer de milieudienst: 055 33 51 60 of milieu@oudenaarde.be