Aquafin-project Mullem

23/01/2017

Doel van de werken

Met deze werken zal het regenwater afgekoppeld worden van het vuilwater.
Aquafin legt tegelijkertijd een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Vaddenhoek. Een pompstation zorgt ervoor dat het afvalwater onder de N60 geperst en aangesloten wordt op de zuivering van Oudenaarde.
In een latere fase sluiten de gemeentelijke rioleringsstrengen hierop aan.
De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.

Werken ten laste van Aquafin (Kostprijs: 981.297 €)

  • De aanleg van een pompstation en persleiding in de Vaddenhoek en Warande.
  • De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Vaddenhoek .
  • Aansluiting op de collector in de Heurnestraat.

Werken ten laste van Oudenaarde (Kostprijs: 174.191 €)

  • Afkoppelingswerken in de Vaddenhoek.
  • Verfraaiingswerken op het Aquafintracé

De werken starten in januari 2017 en zullen in totaal ongeveer 11 maanden duren. Het project werd opgedeeld in fasen waarvan sommige gelijktijdig worden uitgevoerd. Bij de planning van de werken wordt er evenwel op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven.

MEER INFO

Verkeer:

De Heurnestraat wordt t.h.v. De Warande afgesloten voor de aanleg van een collector.

Omlegging lokaal verkeer

  • komende vanaf Oudenaarde en de Heurnestraat inrijdend: wegomlegging via Wannestraat — N60 — Maalderijstraat — Heurnestraat
  • komende vanaf Zingemstraat en de Heirweg inrijdend: wegomlegging via St-Amandusstraat — N60 — Graaf van Landaststraat — Heurnestraat

 

Grote omlegging

  • komende vanaf Oudenaarde en de Heurnestraat inrijdend: wegomlegging via Graaf van Landaststraat — N60 — N435 Kruishoutemsesteenweg richting Zingem — Heirweg — Heurnestraat
  • komende vanaf Zingemstraat en de Heirweg inrijdend: wegomlegging via N435 Kruishoutemsesteenweg — N60 — Graaf Van Landaststraat — Heurnestraat