Wegwerkzaamheden

08/01/2018

Op 8 januari 2018 starten de werken ter hoogte van Kerkgate en Bronstraat. Deze werken gebeuren in opdracht van Aquafin (een klein gedeelte wordt gefinancierd door de stad Oudenaarde).
Aangewezen aannemer is Aclagro NV
Meer info over de werken is binnenkort te vinden op de website www.aquafin.be

26/06/2017

 

Met de realisatie van nieuwe ventweg op de N60 en de fietstunnel onder de N60 ter hoogte van de Serpentstraat, werd door het stadsbestuur beslist om ook de circulatie in de zijstraten van de N60 aan te passen.

In overleg met de buurtbewoners werd een nieuwe verkeersregeling vastgelegd. Deze regeling heeft de bedoeling om de woonwijken zoveel als mogelijk te vrijwaren van doorgaans verkeer en om het verkeer bestemd voor de handelszaken en ondernemingen langs de N60 zoveel mogelijk via de N60 en ventweg af te wikkelen.

10/03/2017

Oudenaarde wil de Schelde opnieuw haar plaats geven binnen de stad. Een groot deel van de Scheldeboorden is reeds volledig heraangelegd, en ook op de Scheldekop wordt momenteel volop gebouwd.

Nu zijn ook de weg- en rioleringswerken in de Bourgondiëstraat gegund.
Deze werken starten op dinsdag 18 april 2017 en er is een uitvoeringstermijn voorzien van 60 werkdagen.

De totale kostprijs van dit stukje stadsvernieuwing bedraagt € 365.143,05. De stad kreeg echter een toelage van € 51.347,41 van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van het fietspad; de Vlaamse Gemeenschap kwam dan weer tussen in de aanleg van de riolering voor een bedrag van € 87.985,58.

23/01/2017

Aquafin-project “Pompstation en persleiding Mullem”.
Via dit project zal het regenwater afgekoppeld worden van het vuilwater. Er komt een nieuw gescheiden stelsel in de Vaddenhoek en er wordt een persleiding aangelegd in de Vaddenhoek en de Warande. In de Heurnestraat sluit Aquafin de riolering aan op de bestaande collector ter hoogte van de Sterrestraat.

29/08/2016

In dit project worden enkele lozingspunten in Ooike opgevangen en doorgevoerd naar de collector in Wannegem-Lede. De meeste werkzaamheden vinden plaats op grondgebied Wortegem-Petegem. Vermoedelijke einddatum is november 2017.

Meer informatie over dit specifieke project is te vinden op de website van Aquafin.

04/07/2016

We willen van het centrum een aangename en veelbezochte publieke ruimte maken die uitnodigt om er te winkelen, een hapje te eten, iets te drinken of gewoon wat te kuieren.
Vandaag is de centraal gelegen Markt eigenlijk één groot verkeerskundig knooppunt rondom een parking. De pleinfunctie die de Markt eeuwenlang vervulde, is wat op de achtergrond geraakt. Uit navraag bleek dat meer groen, minder verkeer en een aangename verblijfsruimte bij de meeste mensen het hoogst op het verlanglijstje staan. Uitgangspunt bij het Masterplan ‘heraanleg Markt’ was dan ook het autoluw maken van het stadscentrum. Het aantal parkeerplaatsen op het marktplein wordt teruggebracht naar 69. Om het doorgaand verkeer zo veel mogelijk uit het stadscentrum te houden, is ook een nieuw verkeerscirculatieplan uitgewerkt. Het verkeer wordt naar de rand van het centrum geleid; daar zijn in dit kader intussen ook een aantal nieuwe parkings aangelegd.

Volg deze werken op de voet via www.marktoudenaarde.be