Wegwerkzaamheden

04/04/2016

Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt een ventweg van net voor de Pater Ruyffelaertstraat tot vlak voor de rotonde Aral en een fietstunnel onder de N60 aan de Serpentstraat. Een belangrijke stap richting meer veiligheid en een vlottere doorstroming op de N60.

04/07/2016

We willen van het centrum een aangename en veelbezochte publieke ruimte maken die uitnodigt om er te winkelen, een hapje te eten, iets te drinken of gewoon wat te kuieren.
Vandaag is de centraal gelegen Markt eigenlijk één groot verkeerskundig knooppunt rondom een parking. De pleinfunctie die de Markt eeuwenlang vervulde, is wat op de achtergrond geraakt. Uit navraag bleek dat meer groen, minder verkeer en een aangename verblijfsruimte bij de meeste mensen het hoogst op het verlanglijstje staan. Uitgangspunt bij het Masterplan ‘heraanleg Markt’ was dan ook het autoluw maken van het stadscentrum. Het aantal parkeerplaatsen op het marktplein wordt teruggebracht naar 69. Om het doorgaand verkeer zo veel mogelijk uit het stadscentrum te houden, is ook een nieuw verkeerscirculatieplan uitgewerkt. Het verkeer wordt naar de rand van het centrum geleid; daar zijn in dit kader intussen ook een aantal nieuwe parkings aangelegd.

Volg deze werken op de voet via www.marktoudenaarde.be

23/01/2017

Aquafin-project “Pompstation en persleiding Mullem”.
Via dit project zal het regenwater afgekoppeld worden van het vuilwater. Er komt een nieuw gescheiden stelsel in de Vaddenhoek en er wordt een persleiding aangelegd in de Vaddenhoek en de Warande. In de Heurnestraat sluit Aquafin de riolering aan op de bestaande collector ter hoogte van de Sterrestraat.

10/03/2017

Oudenaarde wil de Schelde opnieuw haar plaats geven binnen de stad. Een groot deel van de Scheldeboorden is reeds volledig heraangelegd, en ook op de Scheldekop wordt momenteel volop gebouwd.

Nu zijn ook de weg- en rioleringswerken in de Bourgondiëstraat gegund.
Deze werken starten op dinsdag 18 april 2017 en er is een uitvoeringstermijn voorzien van 60 werkdagen.

De totale kostprijs van dit stukje stadsvernieuwing bedraagt € 365.143,05. De stad kreeg echter een toelage van € 51.347,41 van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van het fietspad; de Vlaamse Gemeenschap kwam dan weer tussen in de aanleg van de riolering voor een bedrag van € 87.985,58.