Stad oudenaarde

Vakantiejobs

Voor wie in de vakanties of weekends een centje wil bijverdienen.

klik hier om je in te schrijven voor een vakantie job bij de stad Oudenaarde op dit online formulier

Je kan het formulier ook downloaden, invullen en terugsturen naar:

Personeelsdienst, ACM,
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde
Vòòr 25 april

Geldig tot 25 april !

Voor heel wat studenten is de vakantie hét ideale moment om een mooi centje bij te verdienen.

Hoewel de meeste jongeren correct behandeld worden, bestaat toch de kans dat je als student in de problemen komt. Je loon wordt onvolledig of niet correct betaald, je werkgever eist dat je gratis overuren presteert, je krijgt geen contract, je wordt voortdurend afgeblaft……

Heel belangrijk is dat je goed weet wat je rechten en plichten zijn. Eis daarom zeker een contract. Uiteraard zal in in sommige sectoren of op sommige dagen wat flexibel moeten zijn, maar niet alles kan zomaar.

JONGENWERK

Voor vragen en problemen: één adres: jobwerking VZW

Ook de jeugddienst van de stad Oudenaarde verzamelde heel wat info rond dit onderwerp.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de versie 2012 van haar brochure over studentenjobs gepubliceerd. Je kan de brochure on line raadplegen via de website van de federale overheid.

De brochure doet de rechten van de jobstudent uit de doeken voor de 400 000 jongeren die elk jaar aan de slag gaan.

Ze heeft tot doel alle studenten die arbeidsprestaties verrichten, en hun werkgevers, te herinneren aan de wets- en reglementsbepalingen die van belang zijn bij studentenarbeid. Ze beschrijft de inhoud van de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten en de diverse maatregelen die de jongeren moeten beschermen.

De brochure gaat ook dieper in op de gevolgen van studentenarbeid voor de sociale zekerheid of de belastingen voor de jongere of voor zijn ouders. Zoals alle werknemers zijn studenten ook blootgesteld aan risico's zoals ongevallen en ziekte.

De brochure wijdt dan ook een hoofdstuk aan veiligheid en gezondheid op het werk. Zij bevat eveneens een lijst met nuttige adressen en een model van overeenkomst. Een hoofdstuk heeft het ook over studenten die zelfstandige arbeid verrichten.

Ook de website student@work.be geeft je alle info waar je naar op zoek bent.