Stad oudenaarde

Stedelijke sportaccommodatie

de.zwem.com

Prins Leopoldstraat 89
telefoon: 055 33 99 62

de.zwem.com

De stedelijke sporthal Rode Los

  • Adres: sportcentrum
  • Telefoon: 055/31.52.60
  • Enkel na reservatie bij de sportdienst

Voetbalvelden

Op het Burgemeester Thienpontstadion (deel sportcentrum) liggen het A- en B-terrein.
Beide terreinen zijn voorbehouden voor de KSVO.
Achter de sporthal Rode Los liggen de terreinen C, D, E, F en G. Het terrein C is een kunstgrasveld.
Gebruik van de voetbalvelden per beurt van 90 minuten: 12,50 euro

Tennisvelden

Tennisen op de stedelijke tennisterreinen 1,25 euro per persoon en per uur.
Sportzaal Serpentstraat in Eine
Huur van de sportzaal: 7 euro/uur
Gebruik van de sporthal: 20 euro/uur (1/2 zaal 10 euro, 1/3 zaal 7 euro)

Atletiekpiste

De zomermeetings van KASVO vinden plaats op het Burgemeester Thienpontstadion dat sinds augustus 1997 over een Mondopiste beschikt (7 banen in de rechte lijn, 6 rondom). In 2002 werd de overdekte zittribune, die plaats biedt aan 900 toeschouwers, vernieuwd.
In 2003 werden dan ook de kleedkamers en het sanitair onder de tribune vernieuwd.

Finse piste

Deze omloop van 1400m ligt eveneens achter de sporthal Rode Los en is ideaal om rustig te joggen of een zware looptraining door te laten gaan.
Dit pad loopt langs de voetbalterreinen en tussen groenaanplantingen.
Lopen op deze ondergrond van gemalen boomwortels is stukken minder belastend voor rug, knieën en enkels dan lopen op verharde oppervlakten.
Het gebruik ervan is gratis.
De finse piste is verlicht tot 22 u.

Skatepark

Op het geasfalteerde plein achter de sporthal staan verschillende skatetoestellen.
Deze investering kent succes bij vele jongeren tijdens de vrije dagen.
Het gebruik ervan is gratis.

Multifunctioneel terrein

Dit terrein bevindt zich t.h.v. de skate. Deze kan gereserveerd worden op de sportdienst.

Speelpleinen

* Centraal speelplein, Sportcentrum,Prins Leopoldstraat (Oudenaarde)
* St Anna, St-Annastraat (Eine)
* St Amandus, St Amandusstraat (Heurne)
* Pelikaanstraat (Nederename)
* Ham, Hamstraat (Nederename)
* Elfdagwandkouter (Ename)
* Walleke, Wallestraat (Ename)
* Gemeenschapshuis Driesleutelstraat
* Tivoli, Tivolistraat (Volkegem) volledig vernieuwd en aangepast voor jeugdverenigingen.
* Fonteintje, Fonteinplein (Leupegem)
* Dorpshuis De Linde, Berchemweg (Melden)
* Driesleutelstraat  (Mater)
* Stuivegem (Edelare)
* Dorre Wei (Ename)

Donkvijver

Recreëren, wandelen, joggen kan in de prachtige natuur rond de vijver.
Vissers, surfers, zeilers en roeiers vinden hier de uitgelezen plek om hun sport te beoefenen.

Wandel- en joggingpaden Donk

Het recreatiedomein de Donk heeft op vlak van toerisme en ontspanning veel mogelijkheden. De verschillende partnrs rond de Donkvijver organiseren er reeds heel wat activiteiten, maar het grote aanbod kan nog beter op elkaar afgestemd worden. Vandaar dat een masterplan voor de Donk opgemaakt werd, dit is een globaal bestemmings- en uitbatingsplan. De studie omvat een analyse, visie, opmaak van een structuurschets en een beheers- en exploitatieplan. Het masterplan is bedoeld als leidraad bij de verdere ontwikkeling van het project en als kader voor de later aangestelde ontwerpers.
De zone rond de vijvers is in de eerste plaats een recreatiezone voor zachte recreatie. Wandelaars en joggers vinden reeds hun weg naar de Donk, maar tot nu was nog geen degelijke accommodatie aangelegd. Een van de programmapunten binnen het masterplan was de aanleg van comfortabele en toegankelijke infrastructuur voor fietsers, wandelaars en joggers.

Medio augustus startten de werken voor de aanleg van die infrastructuur. De opdracht omvat het aanleggen van 7.760 m2 wandelpaden in dolomiet, 280 m2 grindzones, het aanleggen van 6.450 m2 grasmatten en het leveren en plaatsen van 17 vuilkorven.
De werken zijn toegewezen aan NV Wegrovan en kosten 341.292 euro (inclusief BTW).

. De gemeenteraad hechtte in september 2010 goedkeuring aan de tweede fase, namelijk:
- werken aan de hoofdingang van het recreatiedomein Donk
- het verzwaren van de wandelpaden
- aanpassingswerken aan de doorsteek onder de N60.
Deze werken worden geraamd op 300.000 euro.
 

Mountainbikeroute

De Oudenaardse mountainbikeparcours omvatten 1 groen basisparcours (14 km) uitgebreid met een blauwe (14 km) en een rode lus (14 km).
Deze routes zijn in deze kleuren aangeduid via bordjes van BLOSO.
Het basisparcours dat enkel met een mountainbike op een veilige manier kan gereden worden, door de steile en geaccidenteerde hellingen, loopt grotendeels op het grondgebied Edelare.
Op de Edelareberg heeft men een uniek uitzicht op de Vlaamse Ardennenheuvels.
De eerste lus (rode) loopt via de trekweg naar de beruchte kasseien van de Koppenberg en sluit in Leupegem aan bij het basisparcours.
De tweede lus (blauwe) vertrekt van het basisparcours in de Tivolistraat en loopt over de Volkegemberg en op Maters grondgebied.

De combinatie van de basisroute en deze beide lussen wordt enkel aanbevolen aan geoefende mountainbikers.
Verbindingsroutes mountainbike
De interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen is een samenwerkingsverband tussen 9 gemeentelijke sportdiensten: Oudenaarde, Ronse, Brakel, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Zingem en Zwalm.
 
Oudenaarde was de eerste gemeente die haar mountainbikeroute officieel opende. Nadien volgden uit onze regio ook de routes van Brakel, Kluisbergen, Ronse-Maarkedal en Wortegem-Petegem. Het idee om de verschillende individuele routes in de regio Vlaamse Ardennen met elkaar te verbinden kwam er op vraag van fervente mountainbikers die meer wilden.
 
De sportieveling kan zelf zijn afstand en de moeilijkheidsgraad die hij wenst te overwinnen bepalen. Om dit allemaal overzichtelijk te maken heeft de interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen een handige folder ontworpen. In de folder is elke route afzonderlijk opgenomen en vind je op de overzichtskaart alle verbindingsroutes tussen de verschillende parcours, zodat je zelf jouw parcours kan voorbereiden.
 
De uniforme Blosobewegwijzering leidt de fietser over de mountainbike- en verbindingsroutes (gele pijltjes) en op elke startplaats staat ook een overzichtsbord.
 
De folder met alle mountainbike- en verbindingsroutes uit de regio (220 km) kan je kopen voor slechts 2 euro.
 
Meer info op www.burensportdienst.be of info@burensportdienst.be.
 

contactgegevens sportdienst

Stedelijke sportdienst
Prins Leopoldstraat 89
tel 055 31 49 50
mail: sportdienst@oudenaarde.be

Openingsuren:
ma tot don:
8.30 u - 12 u en 13.30 u - 16.30 u
vrijdag:
8.30 u - 12 u en 13.30 u - 16 u

Aanvraagformulier voor sportkampen en initiaties