Stad oudenaarde

't Spei

't Spei ligt net buiten het centrum van de stad, op het grondgebied van de deelgemeenten Oudenaarde, Bevere en Leupegem. In 1988 werd in het kader van de actie 'Plant een bos' een gemengd loofbos aangeplant van ruim 3 ha. Verschillende plaatselijke scholen werden bij deze aanplant betrokken. De actie werd bekroond door de Koning Boudewijnstichting.

 

spei_8

In 1997 werd een lokale werkgroep opgericht om het gebied verder te ontwikkelen en de optie genomen om een natuureducatieve zone uit te bouwen. In 1998-1999 werd een bomen- en struikenleerpad aangeplant: 38 verschillende boomsoorten en 24 verschillende struiksoorten werden onder de vorm van een determinatiesleutel op basis van de bladkenmerken langs een parcours uitgeplant. In het gebied is bijzondere aandacht besteed aan de zogenaamde Kleine Landschapselementen (KLE), door het aanplanten van gemengde knotbomenrijen, kaphagen, gemengde hagen en gemengde houtkanten. Hierbij werd gebruik gemaakt van streekeigen beplanting. De aanplantingen zijn gesitueerd in de buitengrenzen van het gebied. De niet beplante zone wordt ontwikkeld tot grasland met verspreid enkele ruigtes, struikengroepen en solitaire bomen.

Spei_1 Spei_2 Spei_3
 
Het grasland krijgt sedert 1999 een natuurgericht maaibeheer, waarbij 2 maal per jaar wordt gemaaid met afvoer van het maaisel.
't Spei is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Enkel wandelaars worden toegelaten, rijwielen blijven buiten het gebied. Er mag enkel gewandeld worden op de aangeduide wandelpaden. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen tijdens het uitvoeren van beheerswerken gedeelten van het gebied gesloten worden voor bezoekers.
 
 
spei_10
spei_4
 
Uitbreiding 't Spei
Begin 2011 besliste de gemeenteraad twee percelen grond in Leupegem te kopen, die onmiddellijk aansluiten op het natuureducatief gebied 't Spei. Dit biedt de unieke kans om het gebied uit te breiden met een waardevolle vochtige weide met poel, gracht en stalling. De stalling is geschikt als opbergruimte voor materiaal, maar kan ook gebruikt worden als schuilmogelijkheid voor bezoekers. De toekomstige uitbreiding van 't Spei bedraagt 8.297 m2.
 
 
spei_5 spei_6 spei_7
Meer informatie: 

Stedelijke milieudienst Administratief Centrum Maagdendale Tussenmuren 17  Tel 055 335 147 milieu@oudenaarde.be

 

spei_9