Masterplan Oudenaarde Linkeroever

Inspraakmoment

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we samen aan de participatieve opmaak van een masterplan voor Oudenaarde Linkeroever

Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey is het gebied op de linkeroever van de Schelde een grotendeels verlaten plek. Daar willen we iets aan doen. In dezelfde omgeving hebben het stedelijk sportcentrum en de steenbakkerij Vande Moortel uitbreidingswensen. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te stemmen, kiezen de stad en de provincie ervoor om projectmatig te komen tot een algemeen masterplan met een actieprogramma. Beide partners hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Op naar een kwalitatieve invulling
De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat de partners zich engageren om de huidige behoeften in te vullen, rekening houdend met de behoeften van de toekomstige generaties. De Provincie en de Stad besteden de nodige aandacht aan de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

Participatie
In het masterplan zullen de partners onderzoeken welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn. Die wenselijke functies zullen gecombineerd worden met de bestaande functies. Deze oefening willen de Provincie en de Stad niet alleen maken. De opmaak van dit masterplan zal op een participatieve manier gebeuren waarbij verschillende betrokken partijen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties hun ideeën en adviezen kunnen geven. De eerste participatieronde staat gepland voor maart 2018.

Stand van zaken
In maart 2018 vindt de eerste participatieronde plaats. Burgers, organisaties, verenigingen, eigenaars en overheidsinstanties kunnen hun ideeën en adviezen geven over de opmaak van het masterplan. Deze input zal het studiebureau gebruiken om een eerste ontwerp op te maken. Studiebureau Plusofficearchitects (i.s.m. Delva Landscape Architects en VECTRIS) werd aangesteld om deze studie uit te voeren.
 
De participatiemarkt waarop alle inwoners van Oudenaarde welkom zijn, gaat door op dinsdag 27 maart 2018 doorlopend vanaf 16u tot 20u in de Sint-Jozefskerk, Sint-Jozefsplein 8, Oudenaarde.
Graag INSCHRIJVEN voor 20 maart 2018.
 
Tijdens een tweede participatieronde, die zal plaatsvinden in de loop van juni 2018, kan iedereen op het voorstel reageren. Het afgewerkte masterplan met actieprogramma wordt begin 2019 verwacht.

Terug naar nieuwsoverzicht