Nieuws

Nieuwe nutsleidingen

Voorburg en Broodstraat dagje onderbroken

In het kader van de heraanleg Markt worden ook alle nutsleidingen (water, elektriciteit en telecom) vernieuwd.

Deze nieuwe leidingen lopen helemaal rond de Markt, dus op verschillende plaatsen moet een straat gekruist worden. 

Nu maandag (24/10) wordt VOORBURG afgesloten om de sleuf te graven en de leidingen te leggen, donderdag (27/10) is het dan de beurt aan de BROODSTRAAT.

Synductis (het samenwerkingsverband tussen Eandis, Farys en Proximus) doet er alles aan om de werken binnen de dag klaar te krijgen zodat de hinder beperkt blijft en de straten snel opnieuw kunnen opengesteld worden. De Markt blijft steeds bereikbaar via de Hoogstraat; wegrijden kan via de Nederstraat of Einestraat.

Het archeologisch onderzoek in het kader van de heraanleg van de Markt draait op volle toeren. Het team van SOLVA bestudeert momenteel de funderingen van een woonblok dat ter hoogte van het Centrum Ronde van Vlaanderen moet gestaan hebben. Deze huizen vinden hun oorsprong in de late middeleeuwen.

Daarnaast vonden de archeologen kuilen en andere ingegraven structuren uit de 12de en 13de eeuw die veel aardewerk, dierlijk bot, lederen schoenen en andere gebruiksvoorwerpen bevatten. Bij een gedetailleerde studie achteraf zal dit heel wat info opleveren over de bewoners van Oudenaarde en hun bezigheden in de late middeleeuwen.

Bijzonder is de vondst van een middeleeuwse weg waarvan zelfs het kasseidek bewaard is gebleven.

De vondst van een menselijk skelet toont dan weer aan dat de begraafplaats rond de Sint-Walburgakerk groter is geweest dan tot nu toe gedacht.

Meer informatie en foto's vind je HIER

Archeologie: méér dan stof!

Ook jij kan meehelpen!

Ben je gefascineerd door het verleden? Heb je altijd zélf al eens willen deelnemen aan een archeologisch onderzoek?
Dat kan!

Deze zomer voert de archeologische dienst van SOLVA opgravingen uit op de Markt van Oudenaarde. En ook jij kan helpen!
Bent je ouder dan 18 jaar en fysiek fit? Dan je via het formulier op deze pagina intekenen op verschillende taken.
De opgravingen in Oudenaarde lopen van 1 juli tot het einde van 2016. Er wordt elke weekdag gewerkt tussen 8u en 16u.

Het begint vorm te krijgen!

Fase 1 in volle uitvoering

Nu de nieuwe riolering is aangelegd, kon de aannemer beginnen met het plaatsen van de boordstenen, de afwateringsgootjes en de boomvakken langs de Kleine Markt en de Sint-Walburgakerk.
In de komende dagen zal ook de fundering voor de rijweg worden aangebracht en start men met het leggen van de mozaïekkeien. De aannemer begint hiermee op het einde van de Meerspoortsteeg zodat voetgangers en fietsers alleszins makkelijk door kunnen.

Op 4 juli ging ‘fase 0’ van de heraanleg van de Markt van start.
In deze fase gebeurt niet enkel archeologisch onderzoek in de omgeving van de Walburgakerk; begin augustus werd ook gestart met de aanleg van nieuwe nutsleidingen (aardgas, elektriciteit, water en telecom).

Synductis zal dit alles coördineren: zij zorgen er dus voor dat de werken van Eandis, Farys en Proximus perfect op elkaar zijn afgestemd. Zo kunnen deze werken vlot verlopen en wordt de hinder zo veel mogelijk beperkt.

Ondertussen (17 augustus) werd de sleuf volledig uitgegraven (tot aan de Hoogstraat) en is Synductis al goed opgeschoten met het plaatsen van de leidingen voor de verschillende nutsmaatschappijen.
Tezelfdertijd werd vanaf de kant Walburgakerk reeds gestart met het opnieuw dichtleggen van de sleuf, zodat de hinder zo veel mogelijk beperkt blijft. Het bovenvlak krijgt een voorlopige afwerking in mager beton.
Gedurende de volgende weken worden tenslotte ook de huisaansluitingen vernieuwd.

(In november start voor de nutsmaatschappijen dan een nieuwe fase waarbij ook de nutsleidingen van de kleine Markt, de zuid-  en de oostzijde van de Markt zullen worden aangepakt.)

Gunning: derde keer, goeie keer!

De heraanleg van de Markt kan nu echt van start gaan!

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 12 mei reeds om de heraanleg van de Markt toe te wijzen. Tegen die beslissing werd echter een vordering tot schorsing ingediend...
De Raad van State heeft deze vordering nu echter verworpen: in een zeer gedetailleerd en gemotiveerd arrest van maar liefst 32 pagina’s besluit de Raad dat de stad Oudenaarde volledig correct heeft gehandeld.
Dankzij de inspanningen van de Raad van State om deze zaak snel te behandelen, kunnen we op het nippertje toch nog de oorspronkelijke timing voor de heraanleg van de Markt aanhouden!
 
Dit betekent dat het archeologisch onderzoek dat aan de eigenlijke werken voorafgaat (de zogenaamde “Fase 0”), zoals gepland van start gaat op maandag 4 juli.
Vanaf dan is de Markt niet langer bereikbaar via de Minderbroedersstraat (politie en AZ Oudenaarde nog wél).
Je geraakt vlot op de Markt via de Broodstraat (opgelet: omgekeerde rijrichting, zie circulatie!) of via de Hoogstraat.
Alle handelaars blijven bereikbaar: je kan helemaal rond de Markt rijden en ook parkeren is gewoon mogelijk op de volledige oppervlakte van de Markt.

 

12/09: start Fase 1!

Fase 0 ondertussen zo goed als klaar.

De werken komen stilletjes aan op kruissnelheid: ondertussen is de eerste van zeven fasen (“Fase 0”) al zo goed als afgerond!
Sinds de start op 4 juli  gebeurden opgravingen in de omgeving van de Sint-Walburgakerk en tezelfdertijd werden ook reeds de nieuwe nutsvoorzieningen aangelegd langs de westkant van de Markt (van aan de politieparking, via café Carillon tot aan de Hoogstraat).

Dat betekent dat nu maandag (12 september) reeds kan gestart worden met de volgende fase, “Fase 1”.

Aannemer Wannijn-Vanden Buverie zal eerst de sleuf die werd gegraven voor het archeologisch onderzoek, opnieuw opvullen (alles van archeologische waarde werd ondertussen geregistreerd en gedocumenteerd). Dan kan men beginnen met de eigenlijke aanleg van de nieuwe riolering. Starten gebeurt ongeveer ter hoogte van het Centrum Ronde van Vlaanderen; van daaruit werkt de aannemer richting Markt (tot aan Voorburg).

De archeologen van Solva verhuizen hun onderzoek naar 2 sleuven aan de westkant en een nieuwe zone aan de zuid-oosthoek van de Markt.

Ook Synductis (de coördinator van de verschillende nutswerken) blijft tijdens Fase 1 aan de slag: zij gaan verder met het installeren van nieuwe nutsleidingen, ditmaal aan de zuid- en oostkant van de Markt. Ondertussen worden aan de oostkant de nieuwe huisaansluitingen 1 voor 1 uitgevoerd.

Aan de verkeerssituatie verandert voorlopig niets: de Markt en de handelaars blijven vlot bereikbaar, enkel de toegang via de Minderbroedersstraat blijft onderbroken.

Fase 0 van start!

Unieke kans voor archeologen om meer te weten te komen over de geschiedenis van onze stad.

Fase 0 heraanleg Markt is deze morgen (4/7) zoals gepland van start gegaan.
In de komende 2 maanden gaan de archeologen van SOLVA op zoek naar sporen van onze oudste stadsgeschiedenis.
Benieuwd wat we allemaal te weten zullen komen over het verleden van Oudenaarde...

De Minderbroedersstraat is in de zone tussen Walburga en Centrum Ronde van Vlaanderen/Kleine Markt onderbroken: de Markt en alle handelaars zijn makkelijk bereikbaar via de Hoogstraat of Broodstraat (sinds 1 juli omgekeerde rijrichting!). De Markt verlaten kan via Nederstraat, Einestraat of Voorburg.
Doorgaand verkeer dat eigenlijk niet in het centrum moet zijn, neemt best de N60.