Keramiek

Kaat Pauwels

Keramiek kan op een eigenzinnige manier worden ingezet en staat in een lange geschiedenis. De plastische mogelijkheden van het medium nodigen uit tot heel diverse artistieke benaderingen.

In het eerste jaar ontdek je de twee pijlers van het atelier Keramiek: boetseren en draaien. Vanaf het tweede jaar kan je je verdiepen in één van deze mogelijkheden of ze combineren. Opbouw-, draai-, glazuur- en baktechnieken worden stapsgewijs geïntroduceerd door oefeningen. Ontwerp en techniek staan ten dienste van je eigen beeldtaal.

ATELIER

MA    14.00 - 17.30

         18.00 - 21.30

WO    14.00 - 17.30

         18.00 - 21.30