Middenstandsraad

De middenstandsraad is een advies- en overlegraad die de belangen van handel en diensten in Oudenaarde behartigt. Elk straat- en/of handelscomité heeft twee afgevaardigen.
Deze raad adviseert en ondersteunt het stadsbestuur bij de totstandkoming van het middenstandsbeleid

De middenstandsraad heeft volgende opdrachten

  • Uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over aangelegenheden met betrekking tot de lokale handel.
  • Overleg en samenwerking tot stand brengen onder alle verenigingen, instellingen en diensten die actief zijn op het vlak van lokale handel.
  • Samenwerking met de dienst economie inzake de coördinatie en organisatie van initiatieven en projecten ter promotie van de lokale handel.

Deze doelstellingen zijn niet limitatief en beogen uiteindelijk de promotie en ondersteuning van de lokale handel
Binnen de raad is een dagelijks bestuur actief, die zorgt voor de voorbereiding van de agendapunten van de algemene vergadering alsook voor de opvolging van de besproken punten.

Het secretariaat van de middenstandsraad en van het dagelijks bestuur ligt bij de dienst economie.

Voorzitter: Geert Verheyen, The Irish Pipes, Deinzestraat 15, 9700 Oudenaarde

Ondervoorzitter: Nele D'Hondt, schoenen Parallel, Broodstraat 17, 9700 Oudenaarde