LAATSTE NIEUWS

Bij een routinecontrole van de waterkwaliteit heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid op de Donkvijver een bacteriologische verontreiniging vastgesteld.
Waterrecreatie wordt momenteel afgeraden voor kleine kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand.

Vrijdagavond (01/07) of dit weekend zullen de resultaten van het controlestaal gekend zijn: dan zal ofwel een totaal recreatieverbod moeten uitgevaardigd worden, ofwel kan de Donk weer volledig vrijgegeven worden.
Voor de kenners: er is een overschrijding van de norm vastgesteld voor intestale enterokokken en E. coli…

Gunning: derde keer, goeie keer!

De heraanleg van de Markt kan nu echt van start gaan!

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 12 mei reeds om de heraanleg van de Markt toe te wijzen. Tegen die beslissing werd echter een vordering tot schorsing ingediend...
De Raad van State heeft deze vordering nu echter verworpen: in een zeer gedetailleerd en gemotiveerd arrest van maar liefst 32 pagina’s besluit de Raad dat de stad Oudenaarde volledig correct heeft gehandeld.
Dankzij de inspanningen van de Raad van State om deze zaak snel te behandelen, kunnen we op het nippertje toch nog de oorspronkelijke timing voor de heraanleg van de Markt aanhouden!
 
Dit betekent dat het archeologisch onderzoek dat aan de eigenlijke werken voorafgaat (de zogenaamde “Fase 0”), zoals gepland van start gaat op maandag 4 juli.
Vanaf dan is de Markt niet langer bereikbaar via de Minderbroedersstraat (politie en AZ Oudenaarde nog wél).
Je geraakt vlot op de Markt via de Broodstraat (opgelet: omgekeerde rijrichting, zie circulatie!) of via de Hoogstraat.
Alle handelaars blijven bereikbaar: je kan helemaal rond de Markt rijden en ook parkeren is gewoon mogelijk op de volledige oppervlakte van de Markt.

Alle info over dit project is te vinden via de speciaal hiervoor opgerichte website www.marktoudenaarde.be

SCALDIS

Tentoonstelling & Kunstparcours

21/05 – 11/09/2016
Voor het eerst brengt de stad Oudenaarde een project rond de historiek en eigenheid van de Schelde. Dit project bestaat uit een dubbeltentoonstelling: een kunstparcours met werken van hedendaagse kunstenaars van internationale allure, samengebracht door curator en kunstenaar Johan Tahon én een historisch-educatieve expo in het stadsmuseum MOU.
Vroeger keerden we onze rug naar de Schelde toe. Met De Ham, Scheldeboord, Scheldekop, vernieuwde kaaien en nieuwe pleinen brengen we de Schelde, Scaldis, echter terug in de stad.
Scaldis is een eerbetoon aan de Schelde.

MEER INFO: www.mou-oudenaarde.be

1 juli: gewijzigde mobiliteit!

Nieuwe rijrichting, zone 30 en parkeerbeleid

OP VRIJDAG 1 JULI 2016 VERANDERT ER HEEL WAT IN HET CENTRUM VAN OUDENAARDE!

Niet alleen veranderen op die dag een aantal straten van rijrichting maar vanaf dan geldt ook een snelheidsbeperking van 30 km/u in het volledige centrum.
Dezelfde dag treedt ook het vernieuwde parkeerbeleid in werking.
Door deze wijzigingen door te voeren voor de start van de werken aan de Markt zorgen we er voor dat de bereikbaarheid van de Markt zo groot mogelijk is tijdens de heraanleg.

MEER INFO via bovenstaande links of via www.marktoudenaarde.bemobiliteit@oudenaarde.be — 055 33 51 46

Nieuw wegdek voor Prins Leopoldstraat en Ijzerstraat

Geen doorgaand verkeer van 04/07 t.e.m. 06/07

Vanaf maandagmorgen 4 juli 2016 tot en met woensdag 06 juli 2016, wordt een nieuwe asfaltlaag (KWS) aangebracht op het wegdek en de parkeerplaatsen van de Prins Leopoldstraat (vanaf de Dijkstraat tot Rode Los) en de Ijzerstraat. De aannemer is  NV Van Robays uit Zulte.  

Gedurende deze periode is geen verkeer mogelijk en moeten de parkeerplaatsen natuurlijk ook vrij blijven.
Er wordt een omleiding voorzien via de Dijkstraat, Pauwel Vander Scheldenstraat, Broekstraat, Bulkendreef en omgekeerd (zie plan).

Vergroot de hoop!

Help mee kanker te bestrijden

Jouw taxussnoeisel kan weer het verschil maken voor duizenden kankerpatiënten. Als je tussen 15 juni en 31 augustus jouw taxushaag snoeit, kan je het jonge, felgroene snoeisel via het containerpark doneren aan de kankerbestrijdingsactie ‘Vergroot de Hoop, verklein de kanker’.
Uit dit snoeisel wordt dan baccatine gewonnen, de grondstof voor het kankerremmende middel Taxol. Jaarlijks worden daar vele duizenden kankerpatiënten succesvol mee behandeld.
Het is belangrijk dat het aangeboden snoeisel zuiver is en enkel de felgroene, nieuwe taxus aangroei bevat.

Inwoners van Oudenaarde die enkel met taxussnoeisel naar het containerpark komen, kunnen zich (tijdens de gewone openingsuren) aanmelden aan de dienstingang (de ‘pamperbel’). Zo ben je geen gratis beurten kwijt!