LAATSTE NIEUWS

Vlot terug naar school

Druk verkeer verwacht in het centrum op 1/09

Momenteel is het voor de schoolgaande jeugd nog grote vakantie maar toch willen we al eventjes op de zaken vooruitlopen en waarschuwen voor mogelijks moeizaam verkeer op de eerste schooldag. Niet enkel zal er op donderdag 1 september door de schoolstart sowieso meer verkeer in het centrum rondrijden, bovendien verwachten we een nogal geconcentreerde verkeersstroom omdat door de wekelijkse donderdagmarkt (voormiddag) en de opbouw van de septemberfoor (namiddag), de Markt die dag verkeersvrij zal zijn.
Wie kan, vermijdt dan ook best het centrum van de stad met de wagen.

Vergeet ook niet dat sinds 04/07 de verkeerssituatie is gewijzigd! (O.a. omgekeerde rijrichting in Broodstraat en Einestraat + zone 30 in volledig centrum).

Wees op 01/09 dus extra voorzichtig, vertrek op tijd en toon begrip voor onzekere weggebruikers zodat iedereen het nieuwe schooljaar mooi en zonder verkeersstress kan inzetten!

Hitte- en ozonplan in actie

Agentschap Zorg & Gezondheid waarschuwt

Naar aanleiding van de hoge temperaturen en de verwachte hoge ozonconcentraties wordt de waarschuwingsfase van het hitte- en ozonplan geactiveerd. Deze fase start op 24 augustus 2016 en loopt tot (voorlopig) zondagavond 28 augustus 2016.
Het Agentschap Zorg & Gezondheid laat dan ook weten dat het nodig kan zijn maatregelen te nemen om zuigelingen, jonge kinderen,... te beschermen tegen de hitte en luchtvervuiling.

MEER LEZEN
 

Paardenkijkdag

17 & 18 september 2016

Paardenkijkdag

De Dag van het Paard ontstond in Oudenaarde in 1997, maar reeds voor 1900 vonden hier paardenkeuringen van het Belgisch Trekpaard plaats.

Kermis in onze stad!

Septemberfoor & avondmarkt

Op vrijdag 2 september start de jaarlijkse septemberfoor op de Markt. Tot en met zondag 11 september kan iedereen er zich uitleven op de vele attracties of smullen van oliebollen en ander kermis-lekkers.
Nog op 2 september gaat ook de gezellige avondmarkt door én kan je genieten van het prachtig kermis-vuurwerk!

De wekelijkse donderdagmarkt op 8 september zal omwille van de kermis verplaatst worden naar de omgeving Bekstraat / Gentiel Antheunisplein / Jezuietenplein.

Al deze festiviteiten hebben enkele gevolgen voor de verkeersregeling (klik op 'meer lezen').

Het archeologisch onderzoek in het kader van de heraanleg van de Markt draait op volle toeren. Het team van SOLVA bestudeert momenteel de funderingen van een woonblok dat ter hoogte van het Centrum Ronde van Vlaanderen moet gestaan hebben. Deze huizen vinden hun oorsprong in de late middeleeuwen.

Daarnaast vonden de archeologen kuilen en andere ingegraven structuren uit de 12de en 13de eeuw die veel aardewerk, dierlijk bot, lederen schoenen en andere gebruiksvoorwerpen bevatten. Bij een gedetailleerde studie achteraf zal dit heel wat info opleveren over de bewoners van Oudenaarde en hun bezigheden in de late middeleeuwen.

Bijzonder is de vondst van een middeleeuwse weg waarvan zelfs het kasseidek bewaard is gebleven.

De vondst van een menselijk skelet toont dan weer aan dat de begraafplaats rond de Sint-Walburgakerk groter is geweest dan tot nu toe gedacht.

Meer informatie en foto's vind je HIER

Open Monumentendag in Oudenaarde 2016

De tweede zondag van september is traditioneel Open Monumentendag. 11 september is ook de laatste dag dat je kan genieten van het project Scaldis. Je kan die dag de expo in het MOU en het kunstparcours gratis met gids bezoeken.