De Markt in het stadscentrum wordt momenteel volledig vernieuwd en heringericht.
HIER vind je alle informatie over dit project.

LAATSTE NIEUWS

Op vraag van de stad, heeft de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving) geoordeeld dat het RUP Stationskwartier (site Saffres) geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER dus niet nodig is.
De screeningsnota en de beslissing kunnen door iedereen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER.

Grandioos Groen

Een verrassende verzameling wandtapijten

Oudenaarde kende een bloeiende tapijtnijverheid van de 15de tot de 18de eeuw. In de zestiende eeuw bereikte de wandtapijtproductie haar hoogste peil. In deze periode werd zeer kwaliteitsvol werk geleverd, met een grote verscheidenheid en in grote hoeveelheden. Hierdoor verwierf onze stad zelfs internationale uitstraling, met afnemers in heel West-Europa.
Het MOU —Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen— stelt nu voor de eerste maal een bijzonder genre binnen de 16de-eeuwse wandtapijtkunst tentoon: ‘de Koolbladverdures’.

De betekenis van deze jaarlijkse feestdag is er één om even bij stil te staan: een viering ter ere van vrede, verdraagzaamheid en vooruitgang.

Onderstroom 2017: Hoe maakt u het?

Cultuurdag voor iedereen.

Onderstroom 2017: Cultuurdag voor iedereen

Zondag 30 april 2017
13u- 18u30

Een dag waar Oudenaardse verenigingen, muzikanten, kunstenaars en andere creatievelingen elkaar ontmoeten

De 100 winnaars van de Paasactie op de wekelijkse markt zijn gekend. Deze mensen ontvangen thuis een cadeaucheque van 10 euro te besteden op de wekelijkse markt.
Kom ook eens genieten van onze wekelijkse donderdagmarkt: het is dé plek om gezellig en efficiënt boodschappen te doen!
Je vindt er alles wat je nodig hebt, handig bij elkaar op één centrale plek.

Bloemenmarkt

Zondag 7 mei

Op zondag 7 mei is het opnieuw bloemenmarkt in Oudenaarde! Van 8u30 tot 18u vind je al deze bloemenpracht op het Tacambaroplein en in de Hoogstraat.