LAATSTE NIEUWS

De Provincie Oost-Vlaanderen zoekt kandidaten voor de jaarlijkse cultuurprijzen.
Elke prijs is, naast natuurlijk de aandacht die gepaard gaat met het winnen, goed voor maar liefst 5 000 euro!
De meeste categorieën zijn ruim opgevat. Een vakjury buigt zich over de kandidaturen en adviseert de deputatie.

Kandidaturen zijn welkom tot en met 15 april.

Deze zomer start de heraanleg van onze Markt. Hierrond werden reeds verschillende inspraak- en informatieinitiatieven georganiseerd maar net zoals bij andere bouwwerken, wordt nu ook in het kader van de vergunningsaanvraag nog een openbaar onderzoek gevoerd.
Dit start op maandag 1 februari 2016 en eindigt op dinsdag 1 maart 2016.
Gedurende deze periode kan iedereen die dat wil de bouwaanvraag inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening
(Administratief Centrum Maagdendale - iedere voormiddag vanaf 8.30u tot 12.00u (weekdagen) en de maandag- en woensdagnamiddag vanaf 13.30u tot 17.00u).

Oudenaarde wil “de stad en haar deelgemeenten uitbouwen tot dé fietsstad van de streek”.
Dit is niet zomaar een vrijblijvende intentie: deze zin is als prioritaire beleidsdoelstelling letterlijk opgenomen in het Meerjarenplan!

Binnenkort wordt in Oudenaarde de gloednieuwe beweegbare fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de passantenhaven in gebruik genomen. Het stadsbestuur komt nu met het originele idee op de proppen om voor de bediening van deze brug én voor de uitbating van de passantenhaven, beroep te doen op een vzw.
Geïnteresseerde verenigingen moeten hun kandidatuur ten laatste op maandag 15 februari 2016 indienen. Voor meer informatie, de voorwaarden en het inschrijvingsformulier kan contact worden opgenomen via e-mail (infrastructuur@oudenaarde.be) of telefonisch via het nummer 055 33 51 36.

Veel gezinnen zijn voor de verwarming van hun woning overgeschakeld van stookolie naar aardgas. Stookolietanks die onbeheerd achterblijven, kunnen vroeg of laat beginnen te lekken. De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik gesteld is, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd moet worden. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseert de stad Oudenaarde samen met SOLVA en Horebeke, Zwalm en Zottegem een groepsaankoop sanering stookolietanks.