LAATSTE NIEUWS

De omgevingsvergunning zou normaal gezien vanaf 23 februari 2017 de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangen en verenigen.
Ook in Oudenaarde werd de invoering echter uitgesteld tot 1 juni 2017; toch veranderen reeds op 23/02 al enkele zaken.
Zo moeten alle architecten vanaf dan hun aanvragen verplicht digitaal indienen (via het omgevingsloket) en wordt de milieuvergunning vanaf die dag onbeperkt.

MEER...

Stand van zaken vogelgriep

Maatregelen voorlopig tot 10 maart

Het risico van vogelgriep is nog niet afgenomen. Dat er ondertussen bij ons geen bijkomende besmettingen meer gevonden zijn, betekent niet dat het risico afgenomen is. Waarschijnlijk zijn er nog steeds besmette wilde vogels aanwezig. Het Voedselagentschap roept dan ook alle houders op om alle verplichte maatregelen vol te houden, hoe lastig deze soms ook zijn voor de dieren. Deze maatregelen zijn in de eerste plaats bedoeld om contacten tussen gehouden vogels en wilde vogels zoveel als mogelijk te verhinderen en zo een besmetting, die steeds gepaard gaat met  veel dierenleed, te voorkomen.

ZITDAG MESTBANK VLM

Indienen aangifte

De jaarlijkse zitdag voor de land- en tuinbouwers uit de regio gaat door op donderdag 23 februari (9.00 -12.00 en 13.00-16.30u) in het Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17. 

Uw mestbankaangifte (digitaal) wordt ingevuld onder begeleiding van een medewerker van de mestbank; neem uw identiteitskaart en pincode mee.
Men gaat u tevens wegwijs maken in het ‘mestbankloket’, het digitale gegevenskanaal voor uw bedrijf. De informatie die voor u van belang is, zal met u overlopen worden .

Voor vragen en advies rond de diverse staalnames voor uw bodem (fosfaat, stikstof, nitraatresidu,..) kunt u eveneens terecht op de zitdag, evenals toelichting bij uw status Focusbedrijf en bijhorende maatregelen en uitleg over de reglementering rond mestvervoer en uitrijden van mest.

(U maakt best een afspraak: Johnny Vanspranghe – 050 45 81 62 – johnny.vanspranghe@vlm.be)

Wegenwerken Wortegem-Petegem

Oudenaardseweg onderbroken vanaf 27/02

De buren van Wortegem-Petegem plannen riolerings- en wegeniswerken in de Oudenaardseweg.
Aangezien de Oudenaardseweg fungeert als lokale verbindingsweg tussen Wortegem en Oudenaarde, heeft de omleiding ook een impact op grondgebied Oudenaarde. De omleiding wordt voorzien via de Zonnestraat, Heerbaan, Kortrijkse Heerweg en Doornikse Heerweg.
De werken gaan van start op maandag 27 februari.

Aankondiging openbaar onderzoek

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Op 23 december 2016 keurde de Vlaamse Regering het besluit over de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem' goed.
Dit ontwerpplan wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 21/02 tot en met 21/04/2017.

Actief ouder worden

Infonamiddag 21/02

Onze inwoners tussen de 60 en 65 staan op de drempel van een nieuwe levensfase: nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden en wellicht ook een hoop vraagtekens. Daarom organiseert de seniorenraad, met steun van de lokale overheid, een bijeenkomst in de salons Mantovani op dinsdag 21 februari 2017 om 14u30. Naast een ervaringsverhaal door Marijn De Valck en Rik Vanwalle­ghem is er de mogelijkheid om kennis te maken met de seniorenorgani­saties binnen onze stad alsook met het Sociaal Huis en het Lokaal Dienstencen­trum De Vesting. Als afsluiter biedt het stadsbestuur een gratis drankje aan.
Deze infonamiddag is gratis maar gelieve jouw aanwezigheid voor 18 februari te bevestigen via hvw@ocmwoudenaarde.be of via 055 46 06 40